Försäljningsvillkor – Swappie.com


Allmänna villkor

Läs dessa villkor noggrant innan Du säljer Din Telefon till Swappie. Genom att sälja Din Telefon accepterar Du Swappies villkor. Swappie har rätt att efter eget gottfinnande acceptera eller neka försäljningen.

Definitioner:

”Swappie” avser Swappie Oy (med FO-nummer 2692328-4 och adressen Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsingfors, Finland) – ett finskt företag.
”Swappies lokaler” avser Swappies lokaler på adressen Työpajankatu 13, 00580 Helsingfors, Finland.
”Du” avser säljaren av Telefonen. 
”Telefon” avser föremålet som säljs av Dig till Swappie.
”Villkor” eller ”Avtal” avser dessa villkor.
”Betalning” avser den betalning Du erhåller från Swappie för Telefonen som säljs till Swappie.
”Paket” avser paketet Du skickat till Swappie som innehåller Telefonen som säljs till Swappie.
”Bankinformation” avser den bankinformation Du lämnar till Swappie för betalning.
”Nästan ny telefon” refererar till den Nästan nya telefon som beskrivs i listan under avsnitt 3 i detta dokument.
”Trasig telefon” refererar till den Trasiga telefon som beskrivs i listan under avsnitt 3 i detta dokument.
”Återvinningsbar telefon” refererar till den Återvinningsbara telefon som beskrivs i listan under avsnitt 3 i detta dokument.

1. Godkännande av Villkoren

Genom att fylla i formuläret och godkänna Swappies Villkor bekräftar Du följande:

 • Du är en privatperson som är bosatt inom EU-området.
 • Du är ägare till Enheten/Enheterna och har full rätt att sälja dem samt att ta emot betalning för dem. 
 • Du har uppnått den lagstadgade ålder som krävs för att sälja och ta emot betalning för den Enhet/de Enheter Du försöker sälja till Swappie.com eller associerade webbplatser. Om Du inte har uppnått den lagstadgade ålder som krävs har Du fått samtycke från Din förälder eller vårdnadshavare att sälja Din Enhet/Dina Enheter till Swappie för det belopp som uppskattats på vår webbplats.
 • Du är juridiskt kapabel att ingå bindande avtal.
 • Din Bankinformation är giltig. Du måste vara medveten om att Du är ensamt ansvarig för eventuella misstag i den Bankinformation Du har lämnat till Swappie.
 • Du ger Swappie fullständiga rättigheter att undersöka Enheten/Enheterna avseende eventuella saknade delar och/eller skada. Detta kan kräva att Swappie fysiskt öppnar Enheten/Enheterna.

2. Försäljningsvillkor

 • Försäljningsorder är giltiga i högst 14 dagar från inlämningsdatumet. Därefter har Swappie rätt att uppdatera priset i enlighet med aktuella förändringar i marknadspriset.
 • När Swappie har tagit emot Ditt Paket och efter att Betalning har lämnats till Dig överlåts äganderätten till Telefonen omedelbart till Swappie.
 • Du kan avbryta Försäljningen när som helst innan Du skickar Telefonen till Swappie.
 • Du har ansvar för alla försäljningsorder som läggs på Swappies webbplats och leveranser med en etikett som tillhandahålls av Swappie tills Paketet har levererats till Swappies lokaler. 
  • Du har rätt att fritt välja en annan fraktleverantör på egen bekostnad.
  • Du har ansvar för att ta hand om innehållet i Paketet och dess förpackning.
  • Swappie tar inget ansvar om Paketet går förlorat eller skadas under transporten till Swappies lokaler.
  • Swappie tar inget ansvar för tillbehör eller förpackningar (t.ex. originallåda från Apple, kablar, mobilskal etc.) som inkluderas i paketet. Swappie kasserar dem automatiskt och det är omöjligt att få tillbaka dem.
  • Om det uppstår problem med leveransen av Paketet har Swappie möjlighet att direkt påbörja en utredning för Din räkning med respektive fraktleverantör och ge Dig ytterligare information i efterhand.
 • Swappie kommer att betala det uppskattade priset om Telefonen är i det skick Du har angett. Om Telefonen är i bättre skick än Du har angett, eller om den har ett större minne kan Du komma att få en högre Betalning. Betalningen kan också vara mindre om Telefonen är i sämre skick än Du har angett. I det senare fallet kommer Swappie att skicka Dig ett bekräftelsemejl som Du måste godkänna för att fortsätta med Betalningen. Annars kan Du begära att få Telefonen tillbakaskickad gratis.
  • Du har 60 kalenderdagar på Dig att svara på Swappies bekräftelsemejl. Därefter överförs äganderätten till Telefonen automatiskt till Swappie Oy. 
  • Om Paketet inte hämtas ut efter att det har skickats tillbaka till Dig utan returneras till Swappies lokaler är Du ansvarig för att täcka fraktkostnaderna om Du vill att paketet ska skickas tillbaka till Dig igen.
 • När en Betalning har genomförts har Du frånsagt Dig Dina rättigheter att kräva eventuella returer eller återbetalningar. Du måste vara medveten om att Du är ensamt ansvarig för eventuella misstag i den Bankinformation Du har lämnat.
 • Genom att acceptera ovannämnda klausul förbehåller sig Swappie rätten att debitera eventuella bankutredningsavgifter om Du ber om ytterligare verifiering av transaktioner som gjorts till Ditt konto. Avgifter måste överföras till Swappies bankkonto innan Swappie fortsätter med eventuella utredningsrelaterade förfaranden.
 • Gäller endast telefoner som säljs direkt till Swappies fysiska butiker på den finska marknaden: Det maximala antalet enheter som kan säljas av en enskild säljare är 5 telefoner var 3:e månad.
 • Om Du vill sälja fler än 5 Telefoner samtidigt förbehåller sig Swappie rätten att begära ytterligare information om ägandet av Telefonerna. 

Swappie accepterar ibland hela modeller som inte är listade. I dessa fall ber vi dig att kontakta oss genom att fylla i vårt kontaktformulär.

3. Telefonens skick

 • Priset som betalas för Telefonen är baserat på Telefonens modell, minne och skick. Swappie testar alla Telefoner med branschledande programvara.
 • Swappie köper inte telefoner som är vattenskadade, böjda, har problem som tyder på moderkortsproblem, har ett felaktigt Touch ID, har FMI-funktionen (Hitta min iPhone) aktiverad, vars Face ID eller True Tone inte fungerar, som har sprickor i hemknappen som inte kan repareras, som har tillverkats för Japan, Kina eller länder i Mellanöstern eller Telefoner som har monterats isär och ihop igen med reservdelar som inte är Apple-original. 
 • Swappie köper inte stulna Telefoner. Vi kommer att kontrollera Telefonens rättsliga status med hjälp av den internationellt sammanställda CheckMEND-databasen. Telefoner som upptäcks vara Svartlistade returneras automatiskt till Dig (Undantag, Avsnitt 1).
 • Telefonen måste vara en originalprodukt från Apple. 

Krav på en Nästan ny telefon

 • Alla funktioner hos en Nästan ny telefon måste fungera helt.
 • Telefonens stomme måste vara hel och inte sprucken eller uppvisa några tecken på användning.
 • Alla hela Telefoner måste uppfylla följande kriterier:
  • Telefonen måste gå att slå på och stänga av normalt.
  • Telefonen har ett batteri och en baksida/glas utan repor.
  • Telefonen får inte vara vatten- eller brandskadad.
  • Skärmen måste vara hel och fullt fungerande och den får inte uppvisa sprickor, ljusa punkter, mörkare områden eller andra färgfläckar. 
  • Telefonen får inte vara böjd.
  • Telefonen måste ha alla originaldelar i sig.
  • Telefonens biometriska sensor (Touch ID/Face ID) måste fungera.
  • Skärmglaset, ramen och pekskärmssensorn är hela.
  • Displayramen måste motsvara originalet. Detta innebär att en modell med en viss färg måste ha en display med matchande färg.  
 • Om ett eller flera av dessa krav inte är uppfyllda kan det uppdaterade priserbjudandet komma att bli lägre än det ursprungliga priserbjudandet.

Definition av en Trasig telefon 

Skärmglaset och/eller pekskärmen är trasig eller skärmen har döda pixlar. Dessutom kan Telefonen även ha andra fel från följande lista:

 • Ett defekt batteri (Telefonen går inte att slå på). 
  • Om batteriet har bytts ut av tredje part på modellerna XR, XS och högre kommer Telefonen automatiskt att klassificeras som ”Återvinningsbar”. 
 • Telefonens skärm är lös.
 • Det kommer inget ljud från högtalarna eller när en AUX-kontakt är ansluten till Telefonen.
 • En eller flera av mikrofonerna fungerar inte.
 • Hemknappen, volymknappen, ljud av-knappen eller strömbrytaren fungerar inte eller fungerar dåligt.
 • Den främre kameran fungerar inte eller fungerar dåligt.
 • Den bakre kameran fungerar inte eller fungerar dåligt (fokusproblem, skakighet eller synliga mörka fläckar i den bakre linsen).
 • Den bakre eller främre kameralinsen är sprucken.
 • Närhetssensorn fungerar inte.
 • Glaset på baksidan och/eller ramen är sprucken.
 • Ett programvarufel visas på ”Hello” -skärmen (iTunes kan inte ansluta till Telefonen eller återställa fabriksinställningarna).
 • Laddningsporten är defekt (Telefonen laddas inte eller porten sitter löst/portens form har ändrats).
 • Telefonen känner inte igen SIM-kort.
 • Vibrationsfunktionen fungerar inte.
 • Telefonen saknar delar.
 • Force Touch-funktionen fungerar inte.
 • Kamerablixten fungerar inte.
 • Telefonen kan laddas men kan inte ansluta till en dator (felet ”Inga data”).
 • Telefonens ersättningsskärm uppfyller inte Swappies standarder eller är inte en originaldel.

Observera! Även om Telefonen är helt trasig kan den fortfarande ha ett försäljningsvärde om moderkortet är oskadat.

Definition av en Återvinningsbar telefon 

Som standard kommer en Telefon vars skick inte kan kategoriseras under någon av de ovannämnda kategorierna att kategoriseras som Återvinningsbar. Om telefonen inte går att reparera kan Swappie antingen skicka tillbaka den till Dig utan kostnad eller ge Dig möjlighet att acceptera 5 EUR för att återvinna Telefonen med Swappie. 

Mer specifikt kommer Telefonen automatiskt att graderas som Återvinningsbar om den uppvisar ett eller flera av följande fel:

 • Telefonen uppvisar problem som tyder på moderkortsproblem:
  • Telefonen har ett ”CallFail”-meddelande.
  • Telefonen ansluter inte till nätverket (WiFi). 
  • Telefonen spelar inte in ljudfiler i något format.
  • Meddelandet ”Ingen täckning” visas permanent på mobilindikatorn.
  • Telefonens GPS/Kompass (”Gyro”) fungerar inte. 
 • Batteriet har bytts ut av tredje part på modellerna XR, XS och högre och visar ”Viktigt batterimeddelande”.
 • Telefonen är vattenskadad.
 • Telefonen är böjd.
 • Telefonens Touch ID, Face ID eller True Tone fungerar inte.
 • Bluetooth fungerar inte. 
 • Telefonen är en iPhone av modell 11 eller högre, skärmen är inte en originaldel och Telefonen visar ”Viktigt displaymeddelande”.
 • Trådlös laddning fungerar inte.
 • Hemknappen är sprucken.
 • Telefonen är operatörslåst. Operatörslåsta Telefoner kan inte köpas av Swappie. Swappie kan erbjuda 5 EUR för att återvinna dem. Swappie kan inte agera som ombud för Dig och kontakta operatören för att låsa upp Telefonen på grund av Swappies GDPR-avtal.
 • Telefonen har tillverkats för Japan, Kina eller länder i Mellanöstern.
 • Telefonen är en iPhone 7 modell A1660.

Andra kategorier

För iPhone-modellerna 6s Plus, SE (2016), 6s och nedan erbjuder Swappie ingen ersättning oavsett Telefonens skick.

Undantag

 1. Svartlistade Telefoner

Om Telefonen visar sig ha en historik som indikerar att den har tappats bort eller blivit stulen eller om Swappie blir medveten om andra problem relaterade till ägandet av Telefonen (t.ex. Svartlistning), kommer Swappie att meddela Dig via e-post och placera Telefonen i karantän under en inledande period på 14 dagar (”Karantänperioden”). Betalning för Telefonen kommer att hållas inne av Swappie tills dess att CheckMEND-dokumentationen inte identifierar Telefonen som stulen eller borttappad.

Under sådana omständigheter måste Du kontakta säljaren, butiken, operatören eller den tredje parten som sålde Telefonen till Dig för att bevisa att Du är Telefonens rättmätiga ägare, få informationen om att den är borttappad eller stulen återställd inom Karantänperioden samt lösa alla andra problem som är kopplade till ägandet av Telefonen.

Om problemen med Telefonen i CheckMEND-databasen åtgärdats och andra problem kopplade till ägandet har lösts under Karantänperioden kommer Din försäljning att behandlas och betalas som vanligt.

Om problemen med Telefonen i CheckMEND-databasen inte åtgärdas inom Karantänperioden är Swappie enligt lag skyldiga att behålla Mobiltelefonen eller Enheten, överlämna den till polisen eller annan brottsbekämpande organ eller göra sig av med den och genom att ingå detta avtal godkänner Du uttryckligen dessa åtgärder. Du kommer inte att få någon Betalning om sådana åtgärder vidtas.

Lagstiftningen säger att Swappie under inga omständigheter kan returnera eller betala för en Telefon som är borttappad, stulen eller registrerad som sådan om detta inte skriftligen godkänts av CheckMEND och Du samtycker till att betala eventuella returkostnader.

Om Du har mottagit betalning från Swappie för en Telefon där Swappie senare får kännedom om ett problem som rör ägandet av Telefonen samtycker Du till att omedelbart återbetala Swappie den fullständiga summan inom 3 arbetsdagar efter en skriftlig begäran från Swappie avseende sådan betalning i avvaktan på en utredning av Swappie eller något brottsbekämpande organ för att fastställa ägandet av telefonen. 

Om Swappie vid något tillfälle får kännedom om eventuella problem kopplade till ägandet av Telefonen samtycker Du till att samarbeta med Swappie fullt ut i syfte att lösa dessa problem. Du kan också komma att kontaktas av polisen och/eller andra brottsbekämpande myndigheter.

Swappie kan komma att lämna ut Dina uppgifter till polisen eller andra auktoriserade organ (till exempel, men inte begränsat till, nätoperatörer och försäkringsbolag) i syfte att utreda eller förebygga ett brott. Genom att ingå detta avtal accepterar Du att Swappie tillhandahåller uppgifter till polisen eller andra auktoriserade organ i syfte att förebygga och upptäcka brott, arrestera och lagföra brottslingar eller för att återbörda stulen egendom.

 1. MDM-låsta telefoner (Mobile Device Management)

MDM-låsta telefoner avser mobila enheter som är företagsägda och övervakas och hanteras av säkerhetsprogramvara för företag. MDM-låsta enheter kan inte köpas av Swappie under några omständigheter eftersom Du inte har rätt att sälja eller ta emot betalning för enheten. Enheten kommer att skickas tillbaka direkt till Dig på Swappies bekostnad. Om det finns rimliga misstankar om att Du kände till Telefonens status när Du skickade in beställningen förbehåller sig Swappie rätten att debitera Dig för leveranskostnaderna.

4. Betalning

 • Du måste fylla i alla nödvändiga uppgifter i onlineförsäljningsformuläret för att Swappie ska kunna genomföra Betalningen inom den utlovade tidsramen.
 • Swappie strävar efter att behandla Betalningen inom 1–4 dagar efter att Telefonen har anlänt till Swappies lokaler. Swappies kontrollprocess kan emellertid påverkas av oväntade omständigheter, vilket kan försena processen med några dagar.
 • När betalningen har vidarebefordrats har säljaren frånsagt sig sina rättigheter att göra eventuella anspråk på äganderätten till enheten. Eventuella återbetalningar eller ytterligare kompensation måste hanteras genom att kontakta Swappies kundtjänst. Observera att Swappie har rätt att neka återbetalningar eller ersättningskrav i efterhand.
 • Du måste omedelbart informera Swappies kundtjänst om eventuella oegentligheter i samband med Betalningen:
  • Om Swappie felaktigt betalar Dig mer än överenskommet måste Du betala tillbaka mellanskillnaden från det ursprungliga beloppet inom 7 dagar efter det att Betalningen gjordes.
  • Swappie har rätt att kräva det överskjutande beloppet och vidta ytterligare rättsliga åtgärder om situationen så kräver om beloppet inte överförts tillbaka till Swappies konto inom den överenskomna tidsramen.

5. Kontakt

Du har rätt att när som helst kontakta Swappie om det skulle finnas några problem kopplade till Avtalet mellan Dig och Swappie. Om Du inte kan ladda ner fraktsedeln eller om Du har några andra problem ber vi dig att kontakta vår kundtjänst via [email protected] eller på vårt telefonnummer +46 844 681 018.