Swappie-garantien dekker tekniske feil på telefonen. Disse problemene inkluderer, men er ikke begrenset til, problemer med kameraet, mikrofonen eller høyttaleren. Du kan lese mer om garantien vår her. Den utvidede garantien dekker alle saker som dekkes av standardgarantien i en lengre tidsperiode (3 år).