Som selger er du personlig ansvarlig for å lagre all viktig informasjon på enheten, og slette all personlig informasjon fra telefonen. I tillegg til dette må iCloud-kontoen din deaktiveres fra telefonen. Hvis du er usikker på hvordan du sletter innhold fra telefonen, ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice. Vi sletter minnet til alle telefoner vi mottar.