1. SELSKAP

Swappie.com er en markedsplass som eies av Swappie Oy (Foretaksnr.: 2692328-4). Følgende vilkår gjelder kun det kommersielle forholdet mellom Swappie Oy (heretter Swappie) og Swappies kunder.

Swappie forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene etter eget skjønn og uten varsel. Bestillinger er underlagt vilkårene som gjelder på bestillingstidspunktet som kan ses på bestillingssiden på swappie.com. Endringer i lovgivningen trer i kraft umiddelbart som sådan, med mindre loven sier noe annet.

Swappie er ikke ansvarlig for skader som følge av force majeure, dvs. omstendigheter utenfor Swappies kontroll. Swappie vil informere kunden om eventuelle force majeure-problemer Swappie står overfor så snart som mulig.

Swappie er en privateid finsk bedrift, som importerer alle varer til Norge.

2. KUNDE

Swappie selger tjenester og produkter til forbrukere og virksomheter.

Bedrift-til-forbruker-handel skjer i samsvar med gjeldende finsk og europeisk forbrukerlovgivning. Disse vilkårene gjelder ikke i den utstrekning de begrenser forbrukerens rettigheter som følger av lov.

Handelsavtaler mellom Swappie og bedriftskunder er underlagt den finske lov om salg av varer og felles europeisk salgslov med mindre annet er fastsatt i disse vilkårene eller avtales med kunden.

Kunden forplikter seg til å oppgi fullstendig kontaktinformasjon ved bestilling, som inkluderer minimum kundens navn, adresse, gyldig telefonnummer og e-postadresse. Informasjonen som kreves av bedriftskunder er: navn, telefonnummer og e-postadresse til kontaktpersonen, foretaksnummer, postadresse, telefonnummer eller -numre og fakturaadresse når det er nødvendig.

Anslag for leveringstid er basert på informasjonen som oppgis av logistikkselskapene. Swappie eller dens forhandlere er ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaket av uforutsette endringer utenfor deres kontroll. En bindende handelsavtale vil tre i kraft når bestillingen er registrert i Swappies system.

Kundedata lagres Swappies kunderegister og brukes til vedlikehold og administrasjon av kundeforhold. Mer informasjon om behandling av personopplysninger finnes i Swappies retningslinjer for personvern som er tilgjengelige på Swappies nettsider.

3. PRODUKTER OG PRISLISTE

Priser inkluderer MVA når dette er lovpålagt. Handel i brukt elektronikk er ofte gjenstand for marginal beskatning.

Hvis prisen på produktet øker før bestillingen er behandlet, leveres det bestilte produktet til den opprinnelige prisen. Hvis bestillingen endres, defineres prisen på produktet av prisen på det tidspunktet endringen ble foretatt.

Forbrukeren har rett til å avbestille kjøpet i henhold til europeisk forbrukerlovgivning.

Produkter og tjenester selges alltid som de er.

4. BETALINGSMETODER (Gjelder kun Norge)

Du kan betale med VISA , MasterCard og PayPal, Vipps eller Klarna. Vi belaster ikke kortavgifter, og beløpet trekkes bare fra kortet ditt når varen er sendt. Når du kjøper med Klarna-pay-later, vil beløpet bli belastet senere.

For tiden fungerer Vipps kun på en dekstop, og ikke over en mobiltelefon.

5. FRAKTMETODER

Gjeldende liste over fraktmetoder finnes på nettbutikkens nettside.

Gjennomsnittlig behandlingstid for bestillinger er 0–1 virkedager etter at den automatiske bestillingsbekreftelsen er sendt. Leveringstiden er vanligvis 1–3 virkedager.

Leveringstidene er estimerte, og Swappie skal gjøre sitt ytterste for å oppnå dem. Swappie er imidlertid ikke ansvarlig for leveringsforsinkelser som ligger utenfor rimelig kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, værforhold eller mangel på drivstoff, energi eller arbeidskraft.

Forbrukeren har 14 dagers returrett i samsvar med europeisk forbrukerlovgivning. Returer for bedriftskunder avtales enkeltvis.

Ta kontakt med kundeservice i forbindelse med returer.

6. GARANTI OG ANSVAR FOR MANGLER

Når du kjøper en telefon, vennligst informer oss innen 72 timer fra mottak av varene hvis du ikke er fornøyd med produktet av en eller annen grunn. Refusjon vil utbetales innen 5-10 dager etter at kunden har oppgitt bankkontoen refusjonen skal overføres til.

Når produktene kommer fra produsenten, tilbyr ikke Swappie en separat garanti for produktene med mindre dette angis spesifikt. Hvis produsentens garanti gjelder, gjelder garantibetingelsene definert av produsenten.

Kjøperen forplikter seg til å gjøre seg kjent med produktets mulige garantibetingelser før produktet tas i bruk.

Swappie forbeholder seg retten til å verifisere feil som rapporteres om produktene. Det må alltid settes av 3–5 virkedager for dette.

(Gjelder kun Finland) Swappie godtar kun fungerende brukt elektronikk for salg. Vi godtar ikke operatørlåste eller stjålne telefoner. Hvis du sender oss en ødelagt eller operatørlåst modell, vil vi belaste deg 25 € for behandlings-/fraktkostnader. Du vil få tilbake telefonen mot dette gebyret.

7. SWAPPIE GARANTI™-BETINGELSER

Swappie tilbyr alltid en 12 måneders Swappie Garanti™ for alle telefoner, batterier og enheter og andre produkter. Alle feil som oppdages repareres av Swappie. Garantibetingelsene angir separat de delene av et produkt, en enhet eller en telefon som ikke dekkes av Swappie Garanti™.

Swappie Garanti™ inneholder betingelsene som definert av Swappie, som er oppført i betingelsene under. Swappie-produkter inkluderer ansvar for mangler definert av europeisk forbrukerlovgivning.

Gyldighetsperioden for Swappie Garanti™ er 12 måneder, som starter fra kjøpsdatoen. Garantiens gyldighetsområde er landet der telefonen ble kjøpt.

Følgende tjenester er inkludert i vår garanti:

  • Garantert rask reparasjonstjeneste. Ved mottak av telefonen/enheten starter vi reparasjonsprosessen umiddelbart innen 24 timer.
  • Gratis feilsøking. Alle våre kunder får gratis feildiagnose, uavhengig av om enheten dekkes av Swappies ansvar for mangler.
  • Erstatningsenhet. Hvis vi ikke klarer å sette enheten i stand, vil vi forsøke å erstatte den med en tilsvarende modell.

Hvis det viser seg at enhetens feil er forårsaket av kunden, er Swappie ikke ansvarlig for den. Mulige årsaker inkluderer, for eksempel, fysisk skade på enheten, bruk av enheten i strid med instruksjonene eller andre uaktsomme handlinger.

Din garantiprosess

Feilen som oppdages vil bli reparert av vår reparasjonstjeneste. Hvis reservedeler er vanskelig tilgjengelige, delene er urimelig kostbare eller enheten ellers viser seg å ikke være verdt å reparere, vil den mangelfulle enheten bli erstattet med en tilsvarende modell. Takket være vår raske reparasjonstjeneste, tar Swappies garantireparasjon kun gjennomsnittlig opptil 14 virkedager fra tidspunktet enheten mottas av reparasjonstjenesten. I noen tilfeller, for eksempel på grunn av helligdager eller andre årsaker, kan reparasjonsprosessen ta lenger. For at enheten skal kunne repareres innen rimelig tid, må det også tas hensyn til enhetens kvalitet, reservedelers tilgjengelighet, feilens type og omfang eller andre spesielle tekniske egenskaper. Swappie kan også avtale en prisreduksjon eller tilbakebetaling hvis det ikke er verdt å reparere feilen, feilen er ubetydelig eller enheten ikke kan repareres.

Følgende bør bemerkes om garantien:

• Knust eller sprukket skjerm dekkes ikke av Swappie Garanti™. Dette gjelder i alle tilfeller, og uansett årsak.

• Programvarefeil dekkes ikke av Swappie Garanti™.

• Fjerning av virus eller annen ondsinnet programvare fra telefonen dekkes ikke av Swappie Garanti™.

• Hvis enheten har vært koblet til et ujordet strømuttak, dekkes ikke skaden av Swappie Garanti™.

• Hvis strømledninger kuttes eller enheten åpnes fysisk vil, Swappie Garanti™ bli ugyldig.

• Skade på produktet under frakt grunnet avsenderens uaktsomhet dekkes ikke av Swappie Garanti™. Pakker må alltid pakkes med tilstrekkelig beskyttelse.

• Swappie Garanti™ er ugyldig hvis telefonens serienummer eller IMEI-nummer er fjernet eller på annen måte gjort uleselig.

• Andre indirekte eller rent økonomiske skader forårsaket av ødeleggelse av produktet, for eksempel ødeleggelse av filer, dekkes ikke av Swappie Garanti™.

• Swappie Garanti™ er ugyldig hvis telefonens glass/hjem-knapp/kamera/andre funksjoner er ødelagt grunnet feilaktig bruk, for eksempel hvis telefonen har blitt mistet i bakken eller utsatt for støt. Dette gjelder også andre årsaker, og en sprekk i glasset på telefonen, for fremsiden og baksiden, samt kamera, vil gjøre garantien ugyldig, uansett årsak.

• Swappie Garanti™ er ugyldig hvis et produkt kjøpt fra Swappie har blitt reparert på en uhensiktsmessig måte av kunden selv eller en tredjepart.

• Swappie Garanti™ er ugyldig hvis telefonen er bøyd eller har vannskade eller funksjoner er ødelagt grunnet feilaktig bruk, for eksempel hvis telefonen har blitt mistet i bakken eller utsatt for støt.

Garanti/returprosedyre

Kunden må informere oss om eventuelle feil så snart som mulig etter at de er oppdaget. Varsling skal skje via e-post til [email protected] eller via chatten vår. Når du har varslet oss og har mottatt instruksjoner om hvordan du skal gå frem, skal det defekte produktet sendes til oss på adressen og via leveringstjenesten spesifisert i instruksene.

Kunden er ansvarlig for å sikkerhetskopiere filene på enheten før den sendes til reparasjon. Hvis enheten er levert og returnert merket med «fragile» eller lignende slik at enheten har blitt behandlet med spesielle forholdsregler, har kunden selv ansvar for å betale påløpte leveringskostnader.

8. ANSVAR

Produkter og tjenester selges alltid som de er. Swappie er ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte kostnader, heller ikke tap av inntekt som følge av feil og/eller bruk av produktene og tjenestene.

Swappies ansvar er alltid begrenset til innholdet i disse vilkårene og maksimalt til refusjon av kjøpesummen. Produktansvaret for feil er begrenset til mulig refusjon av kjøpesummen med fratrekk for mottatte fordeler.

Enkelte funksjoner eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet kan kreve at en brukerkonto opprettes (inkludert oppretting av en Apple ID-bruker og -passord). Du er ansvarlig for all aktivitet som finner sted på din konto og for å sikre kontoinformasjonen, inkludert passordet. Det er til enhver tid forbudt å bruke en annens Apple ID, passord eller konto uten tillatelse fra og avtale med kontoinnehaveren. Swappie kan ikke og vil ikke påta seg noe ansvar for tap eller skade som forårsakes av forsømmelse av dette ansvaret. Swappie er ikke ansvarlig hvis du glemmer Apple ID-en eller passordet. På grunn av informasjonssikkerhet og personvern er Swappie heller ikke ansvarlig for å tilveiebringe den opprinnelige kjøpskvitteringen fra telefonens opprinnelige eier.

10. KLAGERETT

Hvis du som forbruker vil klage på kjøpet ditt, kan du kontakte Swappies kundeservice på [email protected] eller på +45 89 88 11 76. Hvis vi ikke lykkes med å finne en løsning, kan du sende en klage til:

Forbrukerrådet

https://www.forbrukerradet.no/

https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

11. DINE PERSONLIGE DATA

Vi trenger følgende informasjon når du handler hos oss:

Navn, adresse, tlf., og e-postadresse.

Vi registrerer og videreformidler den personlige informasjonen som er nødvendig for å kunne levere varen til deg.

Personopplysningene registreres hos Swappie Oy og lagres i fem år, hvoretter informasjonen slettes.

I tillegg samarbeider vi med en rekke andre selskaper som lagrer og behandler data. Bedrifter behandler informasjon kun på våre vegne og kan ikke bruke den til egne formål.

Vi jobber bare med databehandlere i EU eller i land som kan gi informasjonen din tilstrekkelig beskyttelse.

Datakontrolleren på swappie.com er Swappie Oy.

Du har rett til å bli informert om hvilken informasjon vi behandler om deg.

Hvis du mener at informasjonen er unøyaktig, har du rett til å få den rettet. I noen tilfeller har vi plikt til å slette personopplysningene dine hvis du ber om det. Det kan f.eks. være hvis dataene dine ikke lenger er nødvendige for formålet som vi skulle bruke dem til. Du kan også kontakte oss hvis du mener at personopplysningene dine behandles i strid med loven. Du kan skrive til oss på [email protected]

SWAPPIE

Swappie Oy

FI2692328-4

Energiakatu 4

00180 Helsingfors

Finland

[email protected]

Telefon: +45 89 88 11 76 (telefontid: man–fre 8.00–16.00)

STANDARD RETURSKJEMA

(Dette skjemaet fylles ut og returneres bare hvis angreretten utøves)

Til:

swappie.com

Energiakatu 4

00180 Helsingfors

[email protected]

Jeg kunngjør herved at jeg ønsker å utøve angreretten i forbindelse med kjøpsavtalen min for følgende varer / tjenester:


Bestilt den: ___________________ Mottatt den: ___________________

Forbrukernavn: __________________________________________________________________

Forbrukeradresse: _______________________________________________________________

Forbrukerens signatur: _______________________________ Dato: _____

(bare hvis innholdet på skjemaet blir kunngjort på papir)

Handelsvilkårene ble sist oppdatert 27.08.2020