Všeobecné obchodní podmínky

Před prodejem telefonu společnosti Swappie si pozorně přečtěte tyto podmínky. Prodejem telefonu souhlasíte, že budete dodržovat zásady společnosti Swappie. Společnost Swappie může dle vlastního uvážení prodej přijmout nebo odmítnout. 

Definice: 

„Swappie“ označuje společnost Swappie Oy (IČ 2692328-4, adresa Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki, Finland), finský subjekt.
„Provozovna“ Swappie“ odkazuje na provozovna společnosti Swappie na adrese Työpajankatu 13, 00580 Helsinki, Finsko.
„Vy, Váš, Vaše“ označuje prodejce telefonu.
„Telefon“ označuje položku, kterou prodáváte společnosti Swappie.
„Obchodní podmínky“ nebo „Smlouva“ odkazují na tyto obchodní podmínky.
„Platba“ odkazuje na platbu, kterou obdržíte od společnosti Swappie za telefon prodaný společnosti Swappie.
„Balík“ označuje balík, který jste odeslali společnosti Swappie a který obsahuje telefon prodávaný společnosti Swappie.
„Bankovní údaje“ odkazuje na bankovní údaje, které poskytnete společnosti Swappie pro platební účely.
„Téměř nový telefon“ odkazuje na téměř nový telefon popsaný v seznamu v části 3 tohoto dokumentu.
„Rozbitý telefon“ odkazuje na rozbitý telefon popsaný v seznamu v části 3 tohoto dokumentu.
„Recyklovatelný telefon“ odkazuje na recyklovatelný telefon popsaný v seznamu v části 3 tohoto dokumentu.

1. Přijetí obchodních podmínek

Vyplněním formuláře a souhlasem s obchodními podmínkami společnosti Swappie potvrzujete, že:

 • Jste soukromá osoba s místem bydliště v EU
 • Jste vlastníkem zařízení a máte plné právo je prodat a mít z nich zisk 
 • Jste starší, než je zákonem požadovaný věk pro prodej a zisk ze zařízení, která chcete prodat Swappie.com a přidruženým webovým stránkám. Pokud nemáte zákonem požadovaný věk, získali jste souhlas rodičů nebo opatrovníků s prodejem Vašeho zařízení společnosti Swappie za částku, jejíž odhad je uvedený na našich webových stránkách;
 • Jste právně způsobilí uzavřít závaznou smlouvu;
 • Potvrzujete pravost svých bankovních údajů. Pamatujte, že nesete výhradní odpovědnost za chyby v bankovních údajích, které jste poskytli společnosti Swappie.
 • Dáváte společnosti Swappie plné právo ověřit a zkontrolovat, zda v zařízení nechybí díly a/nebo zda není poškozené. Tato kontrola může vyžadovat, aby společnost Swappie zařízení fyzicky otevřela.

2. Podmínky prodeje

 • Prodejní objednávky jsou platné po dobu maximálně 14 dnů od data podání. Po uplynutí této doby má společnost Swappie právo aktualizovat cenu v souladu s aktuálními změnami tržních cen.
 • Jakmile společnost Swappie obdrží Váš balík a poté, co Vám byla zaslaná platba, je vlastnictví telefonu okamžitě převedeno na společnost Swappie.
 • Prodej můžete zrušit kdykoli v době před odesláním telefonu společnosti Swappie.
 • Jakákoli prodejní objednávka a zásilka uskutečněná na webových stránkách společnosti Swappie s použitím štítku, který poskytla společnost Swappie, je ve Vaší odpovědnosti, dokud balík nebude doručený do provozovny společnosti Swappie. 
  • Na vlastní náklady si můžete vybrat jakéhokoli jiného přepravce.
  • Je Vaší odpovědností postarat se o obsah balíku a jeho zabalení.
  • Společnost Swappie nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud se balík během přepravy do provozovny společnosti Swappie ztratí nebo poškodí.
  • Společnost Swappie nepřebírá žádnou odpovědnost za příslušenství ani balení (např. originální Apple box, kabely, pouzdra atd.) obsažené v zásilce. Společnost Swappie je automaticky zlikviduje a není je možné získat zpět.
  • V případě jakýchkoli problémů s doručením balíku má společnost Swappie možnost zahájit vyšetřování Vaším jménem přímo u příslušné přepravní společnosti a poté Vám poskytnout další informace.
 • Společnost Swappie zaplatí odhadovanou cenu, pokud je telefon ve stavu, který jste uvedli. Pokud je telefon v lepším stavu, než jste uvedli, nebo obsahuje větší paměť, můžete obdržet vyšší platbu. Platba může být také nižší, pokud je telefon v horším stavu, než jste uvedli. V druhém případě Vám Swappie pošle potvrzovací e-mail, který musíte schválit, aby platba mohla být zpracována. V opačném případě můžete požádat o zaslání telefonu zpět, a to zdarma.
  • K odeslaní odpovědi na potvrzovací e-mail společnosti Swappie máte 60 kalendářních dnů. Po uplynutí této doby budou vlastnická práva k telefonu automaticky převedena na společnost Swappie Oy. 
  • Pokud si balík po odeslání zpět k Vám nevyzvednete a vrátí se do provozovny společnosti Swappie, zodpovídáte za úhradu přepravních nákladů, pokud požádáte o opětovné zaslání balíku zpět k Vám.
 • Po provedení platby pozbýváte právo požadovat jakékoli vrácení peněz nebo náhradu. Pamatujte, že nesete výhradní odpovědnost za chyby v bankovních údajích, které jste poskytli.
 • Přijetím výše uvedeného ustanovení si společnost Swappie vyhrazuje právo účtovat jakékoli bankovní poplatky za prošetření, pokud požádáte o další ověření transakcí provedených na Váš účet. Poplatky musí být převedeny na bankovní účet společnosti Swappie před tím, než společnost Swappie zahájí jakékoli přešetřovací postupy.
 • Platí pouze pro telefony prodávané přímo do prodejen společnosti Swappie, které se nacházejí na finském trhu: Maximální počet zařízení, které může prodat jednotlivý prodejce, je 5 telefonů každé 3 měsíce.
 • Pokud si přejete prodat více než 5 telefonů současně, společnost Swappie si vyhrazuje právo požádat o další podrobnosti týkající se vlastnictví telefonů. 
 • Společnost Swappie občas přijme neporušené neevidované modely. V těchto případech nás prosím kontaktujte vyplněním našeho kontaktního formuláře.

3. Stav telefonu

 • Cena vyplacená za telefon se odvíjí od modelu, paměti a stavu telefonu. Všechny telefony testujeme špičkovým softwarem.
 • Společnost Swappie nevykupuje telefony, které jsou poškozené vodou, ohnuté, mají problémy, které naznačují poškození základní desky, mají vadnou funkci Touch ID, mají zapnutou funkci FMI (Find My iPhone), mají nefunkční Face ID nebo True Tone, mají neopravitelné trhliny v tlačítku Home, telefony, které byly vyrobené pro Japonsko, Čínu nebo země Blízkého východu, nebo telefony, které byly dříve rozebrány a znovu sestaveny s jinými než originálními díly Apple. 
 • Společnost Swappie nevykupuje kradené telefony. Legální stav telefonu ověříme v mezinárodně kompilované databázi CheckMEND. Telefony, u kterých se zjistí, že jsou zařazené na černou listinu, Vám budou automaticky vráceny (Výjimky, část 1).
 • Telefon musí být originální produkt Apple. 

Požadavky na „jako nový telefon“

 • Všechny funkce „téměř nového telefonu“ musí být plně funkční.
 • Tělo telefonu musí být neporušené a nesmí být prasklé ani vykazovat žádné známky používání.
 • Všechny neporušené telefony musí splňovat následující kritéria:
  • Telefon se musí normálním způsobem zapínat a vypínat.
  • Telefon má baterii a zadní kryt/sklo není poškrábaný.
  • Telefon nesmí být poškozený vodou nebo ohněm.
  • Obrazovka musí být neporušená a plně funkční a nesmí obsahovat praskliny, žádné světlé skvrny, tmavší oblasti nebo jiné barevné skvrny. 
  • Telefon nesmí být ohnutý.
  • Telefon musí obsahovat všechny originální díly.
  • Biometrický senzor telefonu (Touch ID / Face ID) musí fungovat.
  • Sklo obrazovky, rám a senzor dotykové obrazovky jsou neporušené.
  • Rámeček displeje musí odpovídat originálu, například model určité barvy musí mít displej odpovídající této barvě.  
 • Pokud není splněný jeden nebo více z těchto požadavků, může být aktualizovaná cenová nabídka oproti původní cenové nabídce nižší.

Definice „rozbitého telefonu“ 

Sklo obrazovky a/nebo dotyková obrazovka je rozbitá nebo jsou na displeji tzv. mrtvé pixely. Kromě toho může telefon mít také některé další poruchy z následujícího seznamu:

 • Vadná baterie (telefon se nezapne). 
  • Pokud byla baterie vyměněna třetí stranou v modelech XR, XS a vyšších, telefon bude automaticky označen za „recyklovatelný“. 
 • Obrazovka telefonu je uvolněná.
 • Z reproduktorů, nebo když je k telefonu připojen přídavný adaptér pro sluchátkový jack, nevychází žádný zvuk.
 • Jeden nebo více mikrofonů nefunguje.
 • Tlačítko Home (domů), Volume (hlasitost), Mute (ztlumit) nebo Power (napájení) nefunguje nebo funguje špatně.
 • Přední fotoaparát nefunguje nebo funguje špatně.
 • Zadní fotoaparát nefunguje nebo funguje špatně (problémy se zaostřením, roztřesenost nebo viditelné tmavé skvrny v zadním objektivu).
 • Objektiv zadního nebo předního fotoaparátu je prasklý.
 • Senzor přiblížení nefunguje.
 • Zadní sklo a/nebo rámeček jsou prasklé.
 • Na obrazovce „Hello“ se zobrazuje chyba softwaru (iTunes se nepřipojí k telefonu ani neobnoví tovární nastavení).
 • Nabíjecí port je vadný (telefon se nenabíjí nebo je port uvolněný/zdeformovaný).
 • Telefon nerozpoznává SIM karty.
 • Funkce vibrace nefunguje.
 • V telefonu chybí díly.
 • Funkce Force touch (silnější stlačení displeje) nefunguje.
 • Blesk fotoaparátu nefunguje.
 • Telefon se nabíjí, ale nepřipojuje se k počítači (porucha „No data“).
 • Pokud náhradní obrazovka telefonu nesplňuje standardy společnosti Swappie nebo se nejedná o originální náhradní díl.

Poznámka: I když je telefon zcela rozbitý, může mít stále prodejní hodnotu, pokud je základní deska nepoškozena.

Definice „recyklovatelného telefonu“ 

Telefon, který nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií, automaticky spadá do kategorie „recyklovatelný“. Pokud je telefon neopravitelný, může Vám jej společnost Swappie buď zaslat zdarma zpět, nebo Vám nabídnout 5 € za recyklaci telefonu společností Swappie. 

Konkrétně, pokud telefon vykazuje jednu nebo více z následujících poruch, bude automaticky vyhodnocen jako „recyklovatelný“:

 • Telefon vykazuje problémy, které naznačují poškození základní desky:
  • Telefon zobrazuje zprávu „CallFail“,
  • Telefon se nepřipojuje k síti (WiFi). 
  • Telefon nezaznamenává zvukové soubory v žádném formátu.
  • Na indikátoru mobilní sítě se trvale zobrazuje zpráva „No service“.
  • Telefon má nefunkční GPS / kompas („Gyro“). 
 • Pokud je baterie v modelech XR, XS a vyšších vyměněna třetí stranou a zobrazuje se zpráva „Important Battery Message“.
 • Telefon je poškozený vodou.
 • Telefon je ohnutý.
 • Telefon má nefunkční senzory Touch ID, Face ID nebo True Tone.
 • Nefunguje Bluetooth. 
 • U modelů iPhone 11 a vyšších, pokud obrazovka není originální náhradní díl a zobrazuje „Important Display Message“.
 • Nefunguje bezdrátové nabíjení.
 • Tlačítko Home (domů) je prasklé.
 • Telefon je blokovaný na operátora. Telefony blokované na operátora společnost Swappie nemůže odkoupit. Společnost Swappie může nabídnout 5 € za jejich recyklaci. Společnost Swappie nemůže jednat Vaším jménem a kontaktovat operátora s požadavkem na odblokování telefonu z důvodu souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů) společnosti Swappie.
 • Telefon byl vyroben pro Japonsko, Čínu nebo země Blízkého východu.
 • Telefon je iPhone 7 Model A1660.

Ostatní kategorie

Pro modely iPhone 6s Plus, SE (2016), 6s a nižší společnost Swappie nenabízí žádnou kompenzaci, a to bez ohledu na stav telefonu.

Výjimky

 1. Telefony na černé listině

Pokud se zjistí, že telefon má záznam, který naznačuje, že byl ztracen nebo odcizen, nebo se společnost Swappie dozví o jakýchkoli dalších problémech souvisejících s jeho vlastnictvím (např. jeho přítomnost na černé listině), společnost Swappie Vás upozorní e-mailem a dá telefon do karantény na počáteční období 14 dnů (dále jen „karanténní období“). Společnost Swappie zadrží platbu za telefon, dokud se telefon v záznamech databáze CheckMEND zobrazuje jako odcizený nebo ztracený.

Za takových okolností musíte během karanténního období kontaktovat prodejce, prodejnu, poskytovatele přepravy nebo třetí stranu, která Vám telefon prodala, abyste prokázali, že jste právoplatným vlastníkem telefonu, zajistit smazání záznamů o ztrátě nebo odcizení týkající se tohoto telefonu a vyřešit veškeré další problémy související s jeho vlastnictvím.

Pokud bude telefon během karanténního období odstraněn z databáze CheckMEND a vyřeší se jakékoli další problémy související s vlastnictvím, Váš prodej zpracujeme a uhradíme jako obvykle.

Pokud však telefon nebude během karanténního období z databáze CheckMEND odstraněn, společnost Swappie si mobilní telefon nebo zařízení buď ponechá, předá jej policii nebo jinému orgánu činnému v trestním řízení, zlikviduje jej nebo jej vrátí přímo Vám. Uzavřením této smlouvy s tímto krokem výslovně souhlasíte. Pokud se k těmto krokům přikročí, neobdržíte žádnou platbu.

Společnost Swappie nemůže za žádných okolností zaplatit za telefon, který je ztracený, odcizený nebo o něm existují takovéto záznamy, pokud to písemně neschválí CheckMEND, a v tom případě souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré související náklady na vrácení.

Pokud jste obdrželi platbu od společnosti Swappie za telefon a společnost Swappie se následně dozví o problému s jeho vlastnictvím, souhlasíte s tím, že okamžitě vrátíte společnosti Swappie plnou částku, a to do 3 pracovních dnů od písemné žádosti společnosti Swappie, za jakoukoli takovou platbu v průběhu vyšetřování vlastnictví telefonu společností Swappie nebo jakýmkoli orgánem činným v trestním řízení. 

Pokud se společnost Swappie kdykoli dozví o jakýchkoli problémech s vlastnictvím telefonu, souhlasíte s tím, že budete se společností Swappie plně spolupracovat s cílem vyřešit tento problém. To může, ale nemusí vyžadovat kontakt s policií a/nebo jinými orgány činnými v trestním řízení.

 1. Telefony uzamčené softwarem MDM (Mobile Device Management)

Telefony zablokované softwarem MDM odkazují na stav mobilního zařízení, které je ve firemním vlastnictví a je monitorované a spravované firemním bezpečnostním softwarem, obvykle obchodní společností nebo korporací. Zařízení blokovaná softwarem MDM nemůže společnost Swappie za žádných okolností zakoupit, protože nevlastníte práva na prodej nebo zisk ze zařízení. Zařízení zašleme přímo zpět Vám na náklady společnosti Swappie. Pokud by však existovaly důvodné pochybnosti, že jste při odesílání objednávky věděli o stavu telefonu, vyhrazuje si společnost Swappie právo účtovat Vám náklady na doručení.

4. Platba

 • Aby mohla společnost Swappie provést platbu ve slíbeném časovém rámci, musíte vyplnit všechny požadované údaje v online prodejním formuláři.
 • Cílem společnosti Swappie je zpracovat platbu do 1–4 dnů poté, co telefon dorazí do provozovny společnosti Swappie. Proces kontroly společnosti Swappie však mohou ovlivnit neočekávané okolnosti, které mohou proces o několik dní prodloužit.
 • Jakmile je platba odeslána, prodávající pozbývá svá práva uplatnit jakékoli nároky týkajících se vlastnictví zařízení. Jakékoli refundace nebo další kompenzace je třeba řešit kontaktováním zákaznického servisu společnosti Swappie. Upozorňujeme, že společnost Swappie má právo odmítnout dodatečné finanční náhrady nebo nároky na odškodnění.
 • O jakýchkoli nesrovnalostech týkajících se platby musíte neprodleně informovat zákaznický servis společnosti Swappie:
  • Pokud Vám společnost Swappie omylem zaplatí více, než bylo dohodnuto, musíte do 7 dnů od provedení platby vrátit rozdíl oproti původní částce.
  • Společnost Swappie má právo požadovat přeplatky a v případě, že to situace vyžaduje, podniknout další právní kroky, pokud by částka nebyla v dohodnutém časovém rámci převedena zpět na účet společnosti Swappie.

5. Kontakt

Máte právo kdykoli kontaktovat společnost Swappie v případě jakýchkoli problémů týkajících se dohody mezi Vámi a společností Swappie. Pokud nemůžete stáhnout přepravní štítek nebo pokud narazíte na jakékoli jiné problémy, kontaktujte náš zákaznický servis prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo telefonicky na čísle +420 228 889 365. Platí místní poplatky. V případě volání z jiné země jsou účtovány mezinárodní poplatky.