Swappie müügitingimused

Need tingimused kehtivad teile, kui müüte Swappie veebisaidil oma telefoni Swappiele. Kui te pole eraisik, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Enne telefoni müümist Swappiele lugege need tingimused hoolikalt läbi. Müügivormi täitmise ja telefoni Swappiele müümisega nõustute järgima Swappie tingimusi. Swappie võib oma äranägemise järgi telefoni müümiseks vastu võtta või tagasi lükata.

 1. Mõisted

Swappie“ tähendab Swappie kontserni.

Swappie keskused“ tähendavad asjakohaseid Swappie tegevuskeskusi, kuhu Swappie palub teil oma telefon saata (praegu asuvad keskused Soomes Helsingis, Eestis Tallinnas ja Saksamaal Leipzigis).

Teie“ tähendab telefoni müüjat.

Telefon“ tähendab iPhone’i, mille te Swappiele müüte.

Tingimused“ tähendavad Swappie müügitingimusi.

Makse“ tähendab makset, mille saate Swappielt telefoni eest, mille müüsite Swappiele. „Päev“ tähendab tööpäeva. Nädalavahetusepäevi ja riigipühi ei loeta tööpäevadeks. 

Pakk“ tähendab pakki, mille saadate Swappiele ja mis sisaldab telefoni, mille müüsite Swappiele.

Pangaandmed“ tähendavad pangaandmeid, mille esitate makse tegemiseks Swappiele. 

FMI“ tähendab iPhone’ide funktsiooni Find My iPhone.

IMEI” tähendab rahvusvahelist mobiilseadmestiku identifitseerimiskoodi.

 1. Müüja

Müües oma telefoni Swappiele ja nõustudes Swappie tingimustega, kinnitate, et olete eraisik, kes elab EL-i piirkonnas ning on õiguslikult võimeline sõlmima siduvat lepingut.

Teil on kohustus esitada oma täielikud kontaktandmed, sealhulgas nimi, arveldus- ja saatmisaadress, aktiivne telefoninumber ja meiliaadress. Lisaks jätab Swappie endale õiguse küsida teilt lisateavet seoses müügimaksetega meie pangateenuse kaudu. See teave võib hõlmata teie sünnikuupäeva, sünnikohta ja rahvust/kodakondsust. Teie vastutate ainuisikuliselt Swappiele esitatud teabe õigsuse eest ning vastutate kõigi kulude eest, mis on põhjustatud ebaõigete kontakt- või pangaandmete esitamisest. 

Kui te ei esita taotletud teavet 14 päeva jooksul, võidakse telefon teile tagastada ja teie vastutate saatmistasu maksmise eest.

Müües oma telefoni Swappiele, kinnitate, et olete telefoni omanik, teie olete telefoni kasutanud ning teil on täielik õigus seda müüa ja sellest kasu saada.

Müües oma telefoni Swappiele, kinnitate, et olete seaduslikult nõutavas vanuses, et müüa ja kasu saada telefonist, mida proovite Swappiele müüa. Kui olete noorem kui seaduslikult nõutav vanus, olete oma vanemalt või eestkostjalt hankinud nõusoleku oma telefoni müümiseks Swappiele.

Müües oma telefoni Swappiele, annate Swappiele täielikud õigused uurida, ega telefonil pole puuduvaid osi või kahjustusi. Sel põhjusel võib Swappiel olla vaja telefon(id) füüsiliselt avada.

Kliendiandmeid salvestatakse Swappie kliendiregistris ning neid kasutatakse kliendisuhete haldamiseks ja hooldamiseks. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta leiate Swappie privaatsuspoliitikast.

 1. Müügitingimused

Müügitellimused kehtivad alates esitamise kuupäevast kuni 14 päeva. Pärast seda on Swappiel õigus uuendada hinda oma äranägemise järgi.

Kui Swappie on teie Telefoni kätte saanud ja selle üle vaadanud, võib Swappie telefoni seisukorra alusel hinnapakkumist muuta et kajastada selle väärtust ülevaatuse hetkel. Swappie palub teil nõustuda lõpliku hinnapakkumisega või saame teie telefoni tasuta tagastada.

Swappiel on õigus küsida lisateavet telefonide omandiõiguse kohta ja teie isikut tõendavat dokumenti. Swappiel on õigus tehingust igal ajal keelduda, eriti juhul, kui tuvastame kahtlase tegevuse või kahtlustame pettust.

Swappiele saadetud pakk peab sisaldama ainult ühte (1) telefoni. Kui müüte Swappiele mitu telefoni, pakkige need eraldi pakenditesse. Pakke, milles on rohkem kui üks (1) telefon, loetakse ohtlikeks kaupadeks ning teie võtate kogu riski ja vastutuse, juhul kui saadate Swappiele nõuetevastaselt rohkem kui ühe telefoni.

Kui Swappie on teie paki kätte saanud ja kui makse on töödeldud, läheb telefoni omandiõigus kohe üle Swappiele. Enne telefoni Swappiele saatmist saate müügi igal ajal tühistada.

Kõigi müügitellimuste ja saadetiste eest, mis on tehtud Swappie veebisaidil Swappie antud silti kasutades, vastutate teie seni, kuni pakk on toimetatud Swappie keskustesse. Soovi korral võite omal vastutusel ja oma kuludega vabalt valida mõne muu saatmisteenuse pakkuja. 

Kui kasutate mõnda muud saatmisteenuse pakkujat, peate pakki siiski lisama Swappie saatmissildi, kuna selle abil tuvastame teie telefoni.

Võtke arvesse, et Swappie kasutab olenevalt asukohast erinevaid saatmisteenuse pakkujaid ja nendel saatmisteenuse pakkujatel on erinevad kindlustuspoliisid. Lisateavet kindlustuspoliiside kohta leiate vastava saatmisteenuse pakkuja veebisaidilt.

Teie vastutate paki sisu ja selle pakkimise eest. Swappie ei võta mingit vastutust, kui pakk läheb Swappie keskustesse transportimise ajal kaotsi või saab kahjustada. Ärge saatke meile koos pakiga ühtegi muud eset (nt Apple’i originaalkarp, SIM-kaardid, kaablid, ümbrised jne). Kõik lisaesemed visatakse automaatselt ära ja neid ei tagastata teile.

Kui paki kohaletoimetamisega tekib probleeme, võib Swappie algatada teie nimel uurimise otse vastava saatmisettevõttega ning anda teile hiljem lisateavet.

Teie vastutate paki tagastamisega seotud saatmiskulude eest, kui selgub, et telefon pole Apple’i originaaltoode, telefon on eelnevalt lahti võetud ja uuesti kokku pandud osadega, mis pole Apple’i originaalvaruosad, pakis pole telefon, või muudel nendes tingimustes nimetatud põhjustel, mis takistavad meil teie telefoni ostmist ja millest oleksite pidanud teadlik olema.

Swappie võtab aeg-ajalt vastu terveid nimekirja mittekuuluvaid mudeleid. Sellistel juhtudel
võtke meiega ühendust, täites meie kontakteerumisvormi.

 1. Telefoni seisukord

Enne kui müüte oma telefoni Swappiele, tühjendage telefon. Telefoni tühjendamiseks valige Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings. Võtke arvesse, et sellega kustutatakse teie telefonist kõik andmed. Kõik Swappiele müüdud telefonid tühjendab Swappie või tema partner, kuid Swappie vastuta telefoni(de) eest, mida te pole eespool nimetatud juhiste järgi tühjendanud.

Swappie ei osta telefone, millel on veekahjustusi, mis on paindunud, millel on märke emaplaadi probleemidest, millel on vigane Touch ID, milles on sisse lülitatud funktsioon FMI (Find My iPhone), millel on mittetöötav Face ID või True Tone, mille Home-nupus on parandamatu mõra, millel on ühenduvusprobleeme (WIFI, GPS, SIM või Bluetooth), või telefone, mis on eelnevalt lahti võetud ja uuesti kokku pandud osadega, mis pole Apple’i originaalvaruosad.

Pärast seda, kui oleme teiega ühendust võtnud, on teil 14 päeva aega, et FMI välja lülitada. Kui me ei saa teilt vastust ja FMI-d ei lülitata 30 päeva jooksul alates Swappie esimesest kontakteerumisest välja, siis telefon taaskasutatakse.

Swappie ei osta varastatud telefone. Telefoni õiguslikku seisundit kontrollime rahvusvaheliselt koostatud andmebaasist CheckMEND.

Telefon peab olema Apple’i originaaltoode.

Nõuded peaaegu uue telefoni kohta

 • Kõik peaaegu uue telefoni funktsioonid peavad täielikult toimima.
 • Telefoni korpus peab olema terve ja mõradeta ja sellel ei tohi olla märke kasutusest.
 • Kõik terved telefonid peavad vastama järgmistele kriteeriumidele.
  • Telefon peab normaalselt sisse ja välja lülituma.
  • Telefonil peab olema aku.
  • Telefoni taga- ja esiklaasil ei tohi olla kriimustusi.
  • Ekraan peab olema terve ja täielikult töökorras ning sellel ei tohi olla mõrasid ega märgatavaid kriime, eredaid laike, tumedamaid alasid ega muid värviplekke.
  • Ekraaniklaas, raam ja puuteekraani andur on terved.
  • Telefon ei tohi olla paindunud.
  • Telefonis peavad olema kõik originaalosad.
  • Telefoni biomeetriline andur (Touch ID / Face ID) peab töötama.
  • Ekraani raam peab vastama originaalile, näiteks peab kindlat värvi mudelil olema sellele värvile vastav ekraan.
  • Telefonil ei tohi olla niiskus- ega tulekahjustust.

Kui mõni neist nõuetest pole täidetud, võib uuendatud hinnapakkumine olla algsest hinnapakkumisest madalam.

Katkise telefoni tähendus

Ekraaniklaas ja/või puuteekraan on katki ning ekraanil on surnud pikslid. Lisaks võivad telefonil olla ka muud järgmises loendis nimetatud vead.

 • Vigane aku (telefon ei lülitu sisse või taaskäivitub).
 • Telefoni ekraan on lahti.
 • Kõlaritest või siis, kui telefoniga on ühendatud AUX-pistik, ei kosta heli.
 • Üks või mitu mikrofoni ei tööta.
 • Helitugevus-, vaigistus- ja/või toitenupp ei tööta või töötab halvasti.
 • Esikaamera ja/või tagakaamera ei tööta või töötab halvasti (teravustamisprobleemid, värisemine või nähtavad tumedad laigud tagumistel objektiividel).
 • Taga- või esikaamera objektiiv on katki.
 • Kaamera välk ei tööta.
 • Lähedusandur ei tööta.
 • Tagaklaas ja/või raam on mõranenud või lahti.
 • Laadimisport on vigane (telefoni ei laeta või port on lahti/vigane).
 • Värinafunktsioon ei tööta.
 • Telefonil on puuduvad osad.
 • Funktsioon Force touch ei tööta.
 • Telefoni saab laadida, kuid see ei loo ühendust arvutiga (viga „No data“).
 • Juhtmevaba laadimine ei tööta.
 • NFC (lähiväljaside) kiip ei tööta.

Märkus! Isegi kui telefon on katki, võib sellel olla müügiväärtus, kui emaplaat on kahjustamata.

Taaskasutatava telefoni tähendus

Telefon, mida ei saa liigitada ühegi eespool nimetatud tingimusekategooria alla, liigitub vaikimisi kategooriasse Taaskasutatav. Nimelt kui telefonil on üks või mitu järgmist viga, hinnatakse see automaatselt taaskasutatavaks.

 • Telefoniga ei saa helistada.
 • Telefonil on märke järgmistest emaplaadi probleemidest.
  • Telefon ei salvesta heli üheski vormingus.
  • Pidevalt kuvatakse mobiilandmesidenäidiku teade „No service“ või seadet ei aktiveerita.
  • Telefonil on mittetöötav GPS / kompass („güroskoop“).
  • Seadmes on tarkvaraviga, nii et kuvatakse tervituskuva (iTunes ei loo telefoniga ühendust või lähtestab tehaseseaded).
  • Heli ei kosta kõlaritest või kui telefoniga on ühendatud AUX-pistik või kui üks või mitu mikrofoni ei tööta Audio IC probleemi tõttu.
 • Telefon ei loo ühendust võrguga (Wi-Fi).
 • Kui iPhone’i mudelite XR, XS ja uuemate versioonide aku on vahetanud mõni kolmas osapool ja/või kuvatakse teade „Important Battery Message“.
 • Kui iPhone’i mudelite 11 ja uuemate versioonide puhul ei vasta telefoni asendusekraan Swappie standarditele või tegu pole originaalekraaniga ja kuvatakse teade „Important Display Message“.
 • Kui iPhone’i mudelite 12 ja uuemate versioonide puhul pole tegu originaalkaameraga.
 • Telefon on paindunud.
 • Telefonil on veekahjustus.
 • Home-nupp on mõranenud ja/või ei tööta või töötab halvasti.
 • Telefonil on mittetöötav Touch ID või Face ID.
 • Bluetooth ei tööta.
 • Kui iPhone’i mudelite 8 ja uuemate mudelite puhul on telefonil mittetöötav True Tone.
 • Telefon ei tunne SIM-kaarte ära.
 • Telefon on piiratud operaatoriga. Swappie ei saa osta ühe operaatoriga piiratud telefone. Swappie võib nende taaskasutamise eest pakkuda 5 eurot. Swappie ei saa Swappie GDPR-i lepingu tõttu tegutseda telefoni avamiseks teie nimel ega võtta ühendust operaatoriga.
 • Telefon on iPhone 7 mudel A1660.
 1. Telefonid, mis ei vasta müümiseks nõutavatele tingimustele

iPhone’i mudelite 6s Plus, SE (2016), 6s ja varasemate versioonide korral ei paku Swappie hüvitist telefoni seisundist sõltumata. Swappie ei osta ka musta nimekirja kantud või MDM-i abil lukustatud telefone.

Musta nimekirja kantud telefonid

Kui telefoni kohta leitakse andmed, mis näitavad, et telefon on kaotsi läinud või varastatud,
või kui Swappie saab teada muudest selle omandiõigusega seotud probleemidest (nt musta nimekirja kandmine), teavitab Swappie teid sellest e-posti teel ja paneb telefoni esialgu 14 päevaks karantiini („karantiiniperiood“). Swappie peab telefoni eest tehtavat makset kinni seni, kuni CheckMEND-i andmetes ei näidata enam, et telefon oleks varastatud või kaotsi läinud.

Sel juhul peate võtma ühendust müüja, kaupluse, operaatoriteenuse pakkuja või kolmanda osapoolega, kes teile telefoni müüs, et tõestada, et olete telefoni õiguspärane omanik,
laskma sellega seotud andmed kaotsimineku kui varastamise kohta karantiiniperioodi jooksul kustutada ning lahendama muud omandiõigusega seotud probleemid.

Kui telefon eemaldatakse karantiiniperioodi jooksul andmebaasist CheckMEND ja muud omandiõigusega seotud probleemid on lahendatud, töödeldakse teie müüki ja selle eest makstakse teile tavalisel viisil.

Kui telefoni 30 päeva jooksul aga andmebaasist CheckMEND ei kustutata, taaskasutab Swappie telefoni ja käesoleva lepingu sõlmimisega olete selle toiminguga sõnaselgelt nõus. Selliste toimingute tegemise eest ei saa te mingit makset.

Swappie ei saa ühelgi juhul maksta telefoni eest, mis on kaotsi läinud, varastatud või sellisena andmetesse kantud, välja arvatud juhul, kui CheckMEND on selle kirjalikult heaks kiitnud, ja seega nõustute tasuma kõik sellega seotud tagastamiskulud.

Kui olete saanud Swappielt makse telefoni eest, mille omandiõigusega seotud probleemist saab Swappie hiljem teada, nõustute kolme tööpäeva jooksul pärast Swappie kirjalikku taotlust viivitamatult tagastama Swappiele täies ulatuses mis tahes sellise makse, millega seoses Swappie või mõni õiguskaitseorgan uurib telefoni omandiõigust.

Kui Swappie saab mis tahes ajal teada telefoni omandiõigusega seotud probleemidest, nõustute tegema Swappiega probleemi lahendamise nimel täielikult koostööd. Selleks võib olla, aga võib ka mitte olla vaja võtta ühendust politsei ja/või muu õiguskaitseasutusega.

Kui Swappiele müüdud telefon saab pärast makset musta nimekirja kandmise staatuse, on Swappiel õigus teiega ühendust võtta ja paluda makse hüvitamist.

Teie vastutate selle eest, et kontrollida telefoni musta nimekirja kandmise staatust, ja tagastate Swappiele täishinna, kui musta nimekirja kandmise staatust pole võimalik eemaldada.
Kui Swappie on tagasimakse kätte saanud, saadetakse telefon teile tagasi.

MDM-i (Mobile Device Management) abil lukustatud telefonid

MDM-i abil lukustatud telefonid viitavad sellise mobiilseadme seisundile, mis kuulub ettevõttele ning mida jälgib ja haldab ettevõtte turbetarkvara, tavaliselt ettevõte või korporatsioon. Swappie ei saa mingil tingimusel osta MDM-i abil lukustatud seadmeid, kuna teil pole õigust seadet müüa või selle eest kasu saada. Seade saadetakse teile Swappie kulul tagasi. Kui aga peaks tekkima põhjendatud kahtlus, et te teadsite tellimuse esitamise ajal telefoni seisundist, jätab Swappie endale õiguse nõuda teilt saatmiskulude tasumist.

 1. Makse

Telefoni eest makstav hind põhineb telefoni mudelil, mälul ja seisukorral. Swappie testib kõiki telefone tööstusharu juhtiva tarkvaraga.

Swappie maksab teie telefoni eest hinnapakkumises esitatud hinda, kui telefon on teie märgitud seisukorras. Makse võib olla ka väiksem, kui telefon on märgitust halvemas seisukorras. Viimasel juhul saadab Swappie teile kinnitusmeili, mille peate makse jätkamiseks heaks kiitma. Vastasel korral võite paluda telefoni tasuta tagasisaatmist.

Kui arvate, et teile tagastatud telefon ei ole mingil põhjusel samas seisukorras, nagu see oli siis, kui te selle meile algselt saatsite, võtke 72 tunni jooksul pärast telefoni tagasisaamist asja uurimiseks ühendust meie klienditeenindusega.

Swappie kinnitusmeilile vastamiseks on teil aega 14 kalendripäeva. Pärast seda läheb telefoni omandiõigus automaatselt üle Swappiele. Kui pakile ei tulda järele pärast seda, kui see on teile tagasi saadetud, ja see tagastatakse Swappie keskustesse, vastutate saatmiskulude katmise eest, kui palute, et pakk teile uuesti tagasi saadetaks.

Kui olete lõpliku hinnapakkumise vastu võtnud, vabastate oma õiguse esitada Telefoni omandiõigusega seotud pretensioone. Telefoni ei saa tagastada ja hind on lõplik. Peate meeles pidama, et teie vastutate ainuisikuliselt mis tahes vigade eest, mis võivad esineda teie esitatud pangaandmetes.

Nõustudes eespool nimetatud klausliga, jätab Swappie endale õiguse küsida teilt mis tahes pangatehingute uurimise tasusid, kui peaksite paluma teie kontol tehtud tehingute täiendavat kontrollimist. Tasud tuleb kanda Swappie pangakontole enne, kui Swappie jätkab uurimisega seotud menetluste läbiviimist.

Peate veebimüügivormile lisama kõik nõutavad andmed, et Swappie saaks lubatud aja jooksul makse teha. Swappie eesmärk on töödelda makset järgmise tööpäeva jooksul pärast seda, kui telefon on jõudnud Swappie keskustesse. Swappie kontrolliprotsessi võivad aga mõjutada ootamatud asjaolud, mis võivad protsessi mõne päeva võrra edasi lükata.

Kui makse on töödeldud, on müüja loobunud õigustest esitada telefoni omandiõigusega seotud nõudeid. 

Mis tahes tagasimaksete või täiendavate hüvitistega tegelemiseks peate võtma ühendust Swappie klienditeenindusega. Võtke arvesse, et Swappiel on õigus tagasimaksetest või hüvitisnõuetest hiljem keelduda.

Peate viivitamatult teavitama Swappie klienditeenindust maksega seotud eeskirjade eiramistest. Kui Swappie maksab teile ekslikult kokkulepitust rohkem, peate vahe algsummaga tagasi maksma 7 päeva jooksul pärast makse tegemist. Swappiel on õigus enammakstud raha välja nõuda ja võtta vajaduse korral täiendavaid õiguslikke meetmeid, kui summat ei kanta kokkulepitud aja jooksul tagasi Swappie kontole.

 1. Vastutuse piiramine

Nende tingimuste ükski osa ei välista ega piira Swappie vastutust mis tahes küsimuses,
mille puhul oleks meie vastutuse piiramine või välistamine ebaseaduslik.

Swappie ei vastuta kaudsete kulude eest, mis on peamise kahjumi või kahjustuse kõrvalmõju, näiteks kasumi või võimaluste kaotus; või toodete tarnimata jätmise või mis tahes muude nendest tingimustest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest, kui selline täitmatajätmine
on tingitud sündmusest, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all, mis hõlmab muu hulgas tulekahju, üleujutust, tormi, mässu, rahvarahutusi, sõda, tuumaõnnetust, terroristlikku tegevust, streike, epideemiaid või karantiini. Swappie maksimaalne vastutus teie ees mis tahes kahju eest, mis on tekkinud seoses teenusega , on piiratud teie telefoni või teie tellimuse koguhinnaga.

Vastutus toote puuduste eest piirdub toote väärtuse võimaliku tagastamisega vastavalt selle seisundile hetkel, mil Swappie selle kätte saab.

 1. Tingimuste muudatused

Jätame endale õiguse neid tingimusi aeg-ajalt ilma teid sellest eelnevalt teavitamata muuta.

 1. Kohaldatavad seadused ja vaidluste lahendamine

Nendele tingimustele kohaldatakse Soome seadusi. Kaebuste korral võtke Swappiega ühendust meiliaadressil [email protected] või telefoninumbril +358104063821.

 1. Kontaktandmed Swappie Oy

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsingi, Soome

Äri ID: 2692328-4

E-post: [email protected]

Telefon: +353 1 903 8690

Swappie Gmbh

Polyphonstraße 2, 04159 Leipzig, ettevõtte ID: HRB 40363

E-post: [email protected] Phone: +353 1 903 8690

Teil on õigus Swappiega igal ajal ühendust võtta, kui teil tekib teie ja Swappie vahelise lepinguga seoses küsimusi. Kui te ei saa saatmissilti alla laadida, võtke ühendust meie klienditeenindusega meiliaadressil [email protected] või telefonil +353 1 903 8690.