Swappie Oy privaatsuseeskirjad

1. Registri nimi

Swappie Oy kliendiregister

2. Andmete töötleja

Swappie Oy (“meie” või “Swappie”) töötleb isikuandmeid kliendisuhete säilitamiseks, kliendisuhtluse võimaldamiseks, lepingute täitmiseks ja otseturunduseks. Lisaks kogume analüütilisi andmeid oma veebisaidi külastajate kohta.

Lisaks eraklientidele on Swappie Oy-l ärikliendid ja partnerid, kelle esindajate isikuandmeid võidakse töödelda selle registri osana. Äriklientide esindajate andmeid kasutatakse ainult nimetatud ettevõtetele suunatud suhtluse ja turunduse korraldamiseks.

Swappie Oy on pühendunud teie privaatsuse austamisele ja kaitsmisele ning seetõttu soovime, et teaksite, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Allpool kirjeldame teie isikuandmete töötlemist üksikasjalikumalt.

Pange tähele, et see privaatsuspoliitika kehtib ainult isikuandmete töötlemise kohta, mida Swappie Oy teostab vastutava töötlejana.

3. Kontaktandmed

Vastutava töötleja kontaktandmed:

Ettevõtte ID: 2692328-4

Aadress: Itämerenkatu 3A, 00180 Helsinki, Finland

E-posti aadress: [email protected]

Veebileht: www.swappie.com

4. Kogutud andmed

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Kontaktinfo
 • Turustamisega seotud nõusolek, keelud või muu teave või pakutav lisateave
 • Äriklientide esindajate jaoks ettevõtte korporatiivsete klientide suhtega seotud organisatsioon, positsioon ja muu teave
 • IP-aadress
 • Brauseri seansi identifikaatorid
 • URL-i jälg veebisaidil ja veedetud aeg
 • Külastuse aeg
 • Brauseri tüüp ja versioon
 • Seadme tüüp
 • Uudiskirja tellijate nimi ja e-posti aadress
 • Ülesannete jaoks olulise teabe muutmise logi

5. Andmeallikad

Andmesubjektilt saadud andmed

Selle privaatsuspoliitika kohaselt töödeldud andmeid saame peamiselt andmesubjektidelt endilt.

Meie veebisaidilt kogutud andmed salvestatakse külastuse ajal serverisse.

Andmeid saab võimaluse korral ja eeskirjade kohaselt hankida ka teiste teenusepakkujate kaudu.

Küpsised

Kui kasutajad külastavad Swappie Oy teenuseid, kasutame analüütiliste andmete kogumiseks mitmesuguseid tehnoloogiaid, sealhulgas küpsiseid ja Web Beacon tehnoloogiat.

Küpsis on väike kasutajafaili saadetud ja arvutisse salvestatud tekstifail, mis võimaldab veebisaidi administraatoril tuvastada sagedasi saiti külastavaid külastajaid, hõlbustada Swappie Oy teenuste külastajate kasutamist ja võimaldada koondada külastajate kohta koondandmeid. See tagasiside aitab meil pidevalt täiustada meie Swappie Oy teenuseid ja paremini teenindada kasutajaid. Küpsised ei kahjusta kasutajate arvuteid ega faile. Kasutame neid selleks, et pakkuda klientidele nende individuaalsetele vajadustele vastavat teavet ja teenuseid.

Võite keelata küpsiste kasutamise oma brauseris või seadistada brauseri teid küpsiste installimisel teavitama. Järgmised lingid pakuvad teavet küpsiste eelistuste muutmise kohta mõnes enimkasutatavas brauseris:

Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Pange tähele, et mõned meie Swappie Oy teenuste osad ei pruugi küpsiste keelamise korral korralikult töötada.

„Veebimajakas“ on tehnoloogia, mis võimaldab tuvastada veebilehtede ja meilide lugejaid, tuvastades näiteks, kas e-kiri on läbi loetud.

Veebianalüütika teenused

Meie Swappie Oy teenused kasutavad Google Analyticsi ja muid veebianalüütika teenuseid, et koguda analüütilisi andmeid ja aruandeid külastajate meie veebisaidi kasutamise kohta, et saaksime oma Swappie Oy teenuseid paremaks muuta. Google Analyticsi kohta lisateabe saamiseks külastage Google Analyticsi veebisaiti. Google Analyticsi andmete kogumisest loobumiseks laadige oma brauseris alla järgmine lisandmoodul: Google Analyticsi loobumise pistikprogramm.

6. Andmetöötluse eesmärk

Isikuandmeid võib vastavalt seadusele ja nõusolekule kasutada ka järgmistel eesmärkidel: turustamine, teenuste pakkumine ja lõpuleviimine, klienditeeninduse arendamine ja teostamine, statistika analüüs ja koostamine, teenuste arendamine, klienditeenindus ja äritegevus ning mis tahes muud müügi või teenustega seotud tegevus.

Kliendisuhtlus ja kliendisuhete hoidmine

Isikuandmeid kasutatakse Swappie Oy ja tema klientide vaheliste kliendisuhete ning suhtluse haldamiseks, haldamiseks, hooldamiseks ja arendamiseks. Kui võtate meiega ühendust, kasutame esitatud teavet teie küsimustele vastamiseks, võimalike probleemide lahendamiseks ja teie sõnumi töötlemiseks.

Turunduseesmärgid

Kui olete andnud otseturunduse saamiseks nõusoleku, võime teile saata teavet Swappie Oy tegevuse ja muu otseturunduse materjali kohta.

Andmesubjektil on alati õigus keelata meil isikuandmete kasutamine otseturunduseks, turundusuuringuteks või profiilide koostamiseks, võttes meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmete kaudu või kasutades otseturundussõnumite või uudiskirjaga pakutavat loobumisvalikut.

7. Andmete säilitamine

Me säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni seadus nõuab või seni, kuni see on vajalik ülalnimetatud eesmärkidel.

8. Isikuandmete edastamine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

Võime töödelda isikuandmeid süsteemides, mis edastavad teavet väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda. Kui Euroopa Komisjon ei ole sihtriigi andmekaitse taset pidanud piisavaks, tagame teie lepinguliste tavade (nt Euroopa Komisjoni näidisklauslid isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse) või muude andmete abil teie isikuandmete piisava andmekaitse meetmed.

9. Isikuandmete saajad

Võime avaldada teavet äritegevust reguleerivatele asutustele, näiteks piirkondlikele riiklikele haldusasutustele, maksuametile, andmekaitse ombudsmani büroole või mõnele muule seadusega nõutavale osapoolele selles privaatsuspoliitikas kirjeldatud ulatuses.

Juriidilistel põhjustel

Võime avaldada isikuandmeid väljaspool Swappie Oy organisatsiooni asuvatele osapooltele, kui juurdepääsu isikuandmetele peetakse mõistlikult vajalikuks, et (i) järgida kehtivaid seadusi, määrusi või kohtu otsust; (ii) pettuste, rahapesu, terrorismi rahastamise või tehniliste või andmeturbega seotud probleemide avastamiseks, ennetamiseks või muul viisil nende lahendamiseks; või (iii) Swappie Oy või selle klientide turvalisuse tagamiseks ja nende vara kaitsmiseks või seaduse huvides avaliku huvi huvides.

Volitatud teenusepakkujad

Võime avaldada isikuandmeid volitatud teenusepakkujatele, kes pakuvad meile teenuseid. Meie lepingud meie teenusepakkujatega hõlmavad kohustusi, mille kohaselt kohustuvad teenuse pakkujad piirama isikuandmete kasutamist ning järgima vähemalt käesoleva privaatsuseeskirjade privaatsus- ja andmeturbestandardeid.

Teie selgesõnalisel nõusolekul

Võime andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool Swappie Oy organisatsiooni muudel põhjustel kui varem mainitud. Andmesubjektil on õigus selline nõusolek igal ajal tagasi võtta.

10. Andmesubjekti õigused

Õigus andmetele juurde pääseda

Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida töötleb Swappie Oy. Soovi korral võite meiega ühendust võtta, et teada saada, milliseid isikuandmeid me töötleme ja mis eesmärgil neid andmeid kasutatakse.

Õigus nõuda andmete parandamist

Teil on õigus nõuda, et parandaksime või täiendaksime meie salvestatud ebaõigeid, ebatäpseid, mittetäielikke, aegunud või mittevajalikke isikuandmeid. Näiteks saate oma kontaktandmeid või muid isikuandmeid värskendada, kui võtate meiega ühendust.

Õigus nõuda andmete kustutamist

Võite paluda meil teie isikuandmed kustutada. Teostame teie soovitud toimingud, kui meil pole seaduslikku põhjust andmete kustutamiseks.

Õigus vaidlustada ja õigus piirata töötlemist

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele või profiilide koostamisele, kui teie andmeid töödeldakse otseturunduseks. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui muu hulgas on ka teie kohta käivad andmed valed. Lisaks on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine teatavatel konkreetsetel asjaoludel konkreetsete isiklike asjaolude alusel.

Õigus edastada andmeid ühest süsteemist teise

Andmesubjektil on õigus saada meie käest struktureeritud ja laialt kasutatavas vormis oma isikuandmeid ning edastada andmed iseseisvalt kolmandale isikule.

Õiguste kasutamine

Kui soovite kasutada ühte ülaltoodud õigustest, saatke palun Swappie Oy-le posti või e-posti teel järgmine teave: nimi, aadress, telefoninumber ja kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia. Võime paluda, et esitaksite identiteedi kontrollimiseks lisateavet. Võime tagasi lükata taotlused, mida korratakse ebamõistlikult sageli, mis on liiga suured või mis on selgelt põhjendamatud.

11. Andmeturve

Oleme kogunud ja töödeldavate isikuandmete kaitsmiseks rakendanud haldus-, organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid. Meie turvameetmed on loodud selleks, et säilitada andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse tagamiseks vajalik tase.

Isikuandmeid saavad töödelda ainult need isikud, kelle tööülesanded seda õigustavad. Isikuandmete kasutamist kaitsevad asjakohased kasutajaspetsiifilised mandaadid, paroolid ja juurdepääsuõigused.

12. Kaebuste esitamine

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveametile, kui arvate, et Swappie Oy isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas andmekaitse määrusega. Toimivusküpsised, mis suunavad küpsiseid Salvesta