Warunki sprzedaży w firmie Swappie

Niniejsze warunki obowiązują przy sprzedaży telefonu firmie Swappie na stronie internetowej Swappie. Osoby inne niż prywatne proszone są o kontakt pod adresem [email protected].

Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi warunkami przed sprzedażą telefonu firmie Swappie. Wypełniając formularz sprzedaży i sprzedając firmie Swappie swój telefon, Sprzedawca zgadza
się przestrzegać warunków Swappie. Swappie może, według własnego uznania, zaakceptować
lub odrzucić sprzedaż.

 1. Definicje

Swappie” odnosi się do Swappie Group.

Oddziały Swappie” odnoszą się do odpowiedniego oddziału operacyjnego Swappie, do którego Swappie instruuje wysłać swój Telefon. Obecnie znajdują się one w Helsinkach (Finlandia), Tallinie (Estonia) i Lipsku (Niemcy).

Sprzedawca” odnosi się do sprzedawcy telefonu.

Telefon” odnosi się do iPhone’a sprzedawanego przez Sprzedawcę na rzecz Swappie.

Warunki” odnoszą się do niniejszych Warunków sprzedaży w firmie Swappie.

Płatność” odnosi się do płatności otrzymanej od Swappie za telefon sprzedany firmie Swappie. „Dzień” odnosi się do dnia roboczego. Weekendy i dni ustawowo wolne od pracy nie są uważane
za dni robocze. 

Pakiet” odnosi się do pakietu wysłanego przez Sprzedawcę do Swappie, zawierającego telefon sprzedawany Swappie.

Informacje bankowe” odnoszą się do informacji bankowych przekazanych Swappie w celach płatniczych. 

FMI” oznacza funkcję Find My iPhone (Znajdź mój iPhone) w telefonach iPhone.

IMEI” oznacza International Mobile Equipment Identity (międzynarodowy identyfikator urządzenia mobilnego).

 1. Sprzedawca

Sprzedając firmie Swappie swój telefon i zgadzając się na Warunki Swappie, potwierdzasz, że jesteś osobą fizyczną zamieszkałą w UE i jesteś prawnie zdolny do zawarcia wiążącej umowy.

Sprzedawca jest zobowiązany do podania pełnych danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i adres wysyłki, aktywny numer telefonu i adres e-mail. Ponadto Swappie zastrzega sobie prawo do zażądania od Sprzedawcy dodatkowych informacji w związku z płatnościami za sprzedaż poprzez naszą usługę bankową. Te informacje mogą obejmować datę urodzenia, miejsce urodzenia i narodowość/obywatelstwo Sprzedawcy. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność informacji, które podaje Swappie oraz za wszelkie koszty spowodowane podaniem niewłaściwych danych kontaktowych lub bankowych. 

Jeśli Sprzedawca nie dostarczy wymaganych informacji w ciągu 14 dni, telefon może zostać odesłany do Sprzedawcy, który będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztu wysyłki.

Sprzedając telefon firmie Swappie, Sprzedawca potwierdza, że jest właścicielem telefonu, używał
go i ma pełne prawo do jego sprzedaży i czerpania z niego zysków.

Sprzedając telefon firmie Swappie, Sprzedawca potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, która może sprzedać telefon, który próbuje sprzedać firmie Swappie, i czerpać z niego zyski. Jeśli Sprzedawca
nie jest pełnoletni, powinien uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów na sprzedaż swojego telefonu firmie Swappie.

Sprzedając telefon firmie Swappie, Sprzedawca daje jej pełne prawo do zbadania telefonu (telefonów) pod kątem brakujących części lub uszkodzeń. Może to wymagać od Swappie fizycznego otwarcia telefonu (telefonów).

Dane Klienta są przechowywane w rejestrze klientów Swappie i są używane do utrzymywania relacji z klientami i zarządzania nimi. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności Swappie.

 1. Warunki sprzedaży

Zamówienia sprzedaży są ważne maksymalnie przez 14 dni od daty ich złożenia. Po tym czasie Swappie ma prawo do aktualizacji ceny wyłącznie według własnego uznania.

Swappie zastrzega sobie prawo do zapytania o dalsze szczegóły dotyczące własności telefonów
i poproszenia o przedstawienie dowodu tożsamości. Swappie zastrzega sobie prawo do odmowy transakcji w dowolnym momencie, zwłaszcza w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności lub podejrzenia oszustwa.

Pakiet wysłany do Swappie powinien zawierać tylko jeden (1) telefon. Jeśli Sprzedawca sprzedaje firmie Swappie kilka telefonów, powinien zapakować je w osobne paczki. Pakiety zawierające więcej niż jeden (1) telefon są uważane za niebezpieczne i Sprzedawca bierze na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność, jeśli niewłaściwie wyśle firmie Swappie więcej niż jeden telefon.

Po otrzymaniu przez Swappie pakietu i po zaksięgowaniu płatności, własność telefonu zostaje natychmiast przeniesiona na Swappie. Sprzedawca może anulować sprzedaż w dowolnym momencie przed wysłaniem telefonu do Swappie.

Każde zamówienie sprzedaży i wysyłka dokonane na stronie internetowej Swappie przy użyciu etykiety dostarczonej przez Swappie odbywa się na odpowiedzialność Sprzedawcy do czasu dostarczenia pakietu do oddziałów Swappie. Sprzedawca może wybrać innego dostawcę na własne ryzyko i koszt. 

W przypadku korzystania z usług innego dostawcy Sprzedawca musi umieścić etykietę wysyłkową Swappie wewnątrz pakietu, ponieważ w ten sposób identyfikujemy telefon.

Należy pamiętać, że Swappie korzysta z różnych dostawców usług wysyłkowych w zależności
od lokalizacji, a polityka ubezpieczeniowa tych dostawców może się różnić. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki ubezpieczeniowej, odwiedź stronę internetową odpowiedniego dostawcy usług transportowych.

Sprzedawca ma obowiązek dbać o zawartość pakietu i jego opakowanie. Swappie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli pakiet zostanie zgubiony lub uszkodzony podczas transportu do oddziałów Swappie. Nie wysyłaj nam żadnych dodatkowych przedmiotów (np. oryginalnego pudełka Apple,
kart SIM, kabli, etui itp.) wraz z przesyłką. Wszelkie dodatkowe przedmioty zostaną automatycznie odrzucone i nie zostaną zwrócone Sprzedawcy.

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą pakietu Swappie ma możliwość wszczęcia dochodzenia w imieniu Sprzedawcy bezpośrednio wobec odpowiedniej firmy spedycyjnej,
a następnie dostarczenia Sprzedawcy dalszych informacji.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za koszty wysyłki w celu zwrotu pakietu, jeśli: (a) telefon okaże się nieoryginalnym produktem Apple, (b) telefon został wcześniej zdemontowany i ponownie złożony
z nieoryginalnych części zamiennych Apple, (c) zawartość pakietu nie jest telefonem, lub (d)
z innych powodów wymienionych w tych warunkach, które uniemożliwiają nam zakup telefonu,
o których Sprzedawca powinien był wiedzieć.

Swappie czasami akceptuje nienaruszone modele niepubliczne. W takich przypadkach prosimy
o kontakt poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

 1. Stan telefonu

Przed sprzedażą telefonu firmie Swappie należy wymazać z niego dane. Aby wymazać dane
z telefonu, przejdź do pozycji Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wymaż zawartość i ustawienia. Pamiętaj, że spowoduje to usunięcie wszystkich danych z telefonu. Dane ze wszystkich telefonów sprzedawanych firmie Swappie są kasowane przez Swappie lub partnera, jednak Swappie nie ponosi odpowiedzialności za telefony, w których Sprzedawca nie skasował danych zgodnie z powyższym.

Swappie nie kupuje telefonów, które są uszkodzone wodą, wygięte, mają wady sugerujące problemy z płytą główną, niesprawny Touch ID, włączoną funkcję FMI (Find My iPhone), niefunkcjonalny Face ID lub True Tone, nieodwracalne pęknięcie w przycisku Home, telefony, które mają problemy z łącznością (WIFI, GPS, SIM lub bluetooth), lub telefony, które zostały wcześniej zdemontowane i ponownie zmontowane przy użyciu nieoryginalnych części zamiennych Apple.

Sprzedawca ma 14 dni na wyłączenie FMI po skontaktowaniu się z nami. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi od Sprzedawcy i funkcja FMI nie zostanie wyłączona w ciągu 30 dni od pierwszego kontaktu ze strony Swappie, telefon zostanie poddany recyklingowi.

Swappie nie kupuje skradzionych telefonów. Sprawdzimy status prawny telefonu w skompilowanej światowej bazie danych CheckMEND.

Telefon musi być oryginalnym produktem firmy Apple.

Wymagania dotyczące prawie nowego telefonu

 • Wszystkie funkcje prawie nowego telefonu muszą być w pełni sprawne.
 • Korpus telefonu musi być nienaruszony i niepęknięty ani nie może wykazywać żadnych oznak użytkowania.
 • Wszystkie nienaruszone telefony muszą spełniać następujące kryteria:
  • Telefon musi się poprawnie włączać i wyłączać.
  • Telefon musi mieć baterię.
  • Tył i szklana obudowa telefonu nie mogą być porysowane.
  • Ekran musi być nienaruszony i w pełni funkcjonalny i nie może zawierać pęknięć lub znacznych zarysowań, jasnych plam, ciemniejszych obszarów ani innych plam kolorystycznych.
  • Szkło ekranu, ramka i czujnik ekranu dotykowego muszą być nienaruszone.
  • Telefon nie może być wygięty.
  • Telefon musi mieć wszystkie swoje części.
  • Czujnik biometryczny telefonu (Touch ID / Face ID) musi działać.
  • Ramka wyświetlacza musi odpowiadać oryginałowi, na przykład model o określonym kolorze musi mieć wyświetlacz pasujący do tego koloru.
  • Telefon nie może być uszkodzony wodą lub ogniem.

Jeśli jeden lub więcej z tych wymogów nie zostanie spełnionych, zaktualizowana oferta cenowa może być niższa w stosunku do pierwotnej oferty cenowej.

Definicja uszkodzonego telefonu

Szkło ekranu i/lub ekran dotykowy są uszkodzone, a wyświetlacz ma martwe piksele. Ponadto telefon może mieć inne usterki z poniższej listy:

 • Uszkodzona bateria (telefon się nie włącza lub sam się restartuje).
 • Ekran telefonu jest luźny.
 • Brak dźwięku dochodzącego z głośników lub gdy wtyczka AUX jest podłączona do telefonu.
 • Jeden lub więcej mikrofonów nie działa.
 • Przycisk Volume, Mute lub Power nie działa lub działa niepoprawnie.
 • Tylna i/lub przednia kamera nie działa lub działa niepoprawnie (problemy z ostrością, drżenie lub widoczne ciemne plamy w tylnej soczewce).
 • Tylna lub przednia soczewka kamery jest uszkodzona.
 • Lampa błyskowa kamery nie działa.
 • Czujnik zbliżeniowy nie działa.
 • Tylna szyba i/lub rama są pęknięte lub oderwane.
 • Port ładowania jest uszkodzony (telefon nie ładuje się lub port jest luźny/ zniekształcony).
 • Drgania nie działają.
 • Telefon ma brakujące części.
 • Funkcja wymuszonego dotyku nie działa.
 • Telefon może się ładować, ale nie łączy się z komputerem (usterka „Brak danych”).
 • Ładowanie bezprzewodowe nie działa.
 • Układ NFC (Near-field Communication) nie działa.

Uwaga! Nawet jeśli telefon jest uszkodzony, może nadal mieć wartość dla sprzedaży, jeśli płyta główna jest nieuszkodzona.

Definicja telefonu nadającego się do recyklingu

Domyślnie telefon, którego nie można sklasyfikować w żadnej z wyżej wymienionych kategorii warunków, będzie należał do kategorii nadającej się do recyklingu. Mówiąc dokładniej, jeśli telefon wykazuje co najmniej jedną z następujących usterek, zostanie on automatycznie sklasyfikowany jako nadający się do recyklingu:

 • Telefon nie może wykonać połączenia.
 • Telefon pokazuje problemy sugerujące problemy z płytą główną:
  • Telefon nie nagrywa plików audio w żadnym formacie.
  • Komunikat „Brak usługi” na wskaźniku komórkowym pokazuje się stale lub urządzenie nie aktywuje się.
  • Telefon ma niefunkcjonujący GPS / kompas („Żyroskop”).
  • Na ekranie „Hello” pojawia się błąd oprogramowania (iTunes nie połączy się z telefonem ani nie zresetuje ustawień fabrycznych).
  • Z głośników lub po podłączeniu wtyczki AUX do telefonu nie wydobywa się dźwięk lub co najmniej jeden mikrofon nie działa z powodu problemu Audio IC.
 • Telefon nie łączy się z siecią (WiFi).
 • Jeśli w przypadku modeli iPhone XR, XS i nowszych bateria została wymieniona przez osobę trzecią i/lub wyświetla się „Ważny komunikat o baterii”.
 • Jeśli w przypadku modeli iPhone 11 i nowszych wymieniony ekran telefonu nie spełnia standardów Swappie lub ekran nie jest oryginalny i pokazuje „Ważny komunikat na wyświetlaczu”.
 • Jeśli w przypadku modeli iPhone’a 12 i nowszych aparat nie jest oryginalny.
 • Telefon jest wygięty.
 • Telefon jest uszkodzony z powodu wody.
 • Przycisk Home jest pęknięty i/lub nie działa lub działa niepoprawnie.
 • Telefon ma niedziałający Touch ID lub Face ID.
 • Bluetooth nie działa.
 • Jeśli w przypadku modeli iPhone 8 i nowszych telefon ma niefunkcjonalny True Tone.
 • Telefon nie rozpoznaje kart SIM.
 • Telefon jest zablokowany przez operatora. Telefony z blokadą operatora nie mogą być zakupione przez Swappie. Firma Swappie może zaoferować 5 euro na ich recykling.
  Swappie nie może działać w imieniu Sprzedawcy i skontaktować się z operatorem w celu odblokowania telefonu, ze względu na umowę RODO.
 • Telefon to iPhone 7 Model A1660.
 1. Telefony niekwalifikujące się do sprzedaży

Dla modeli iPhone 6s Plus, SE (2016), 6s i poniżej, Swappie nie oferuje żadnej rekompensaty, niezależnie od stanu telefonu. Swappie nie kupuje również telefonów z czarną listą lub blokadą MDM.

Telefony z czarnej listy

Jeśli okaże się, że w telefonie znajduje się zapis wskazujący na jego zgubienie lub kradzież, lub jeśli Swappie dowie się o jakichkolwiek innych problemach związanych z jego własnością (np.znajduje się na czarnej liście), Swappie powiadomi Sprzedawcę pocztą elektroniczną i podda telefon kwarantannie przez początkowy okres 14 dni („Okres kwarantanny”). Płatność za telefon będzie wstrzymywana przez Swappie do czasu, gdy baza danych CheckMEND nie wskaże telefonu jako skradzionego lub utraconego.

W takich okolicznościach Sprzedawca będzie zobowiązany do skontaktowania się z pierwotnym sprzedawcą, sklepem, operatorem lub osobą trzecią, która sprzedała Sprzedawcy telefon, w celu udowodnienia, że jest on prawowitym właścicielem telefonu, usunięcia w okresie kwarantanny zagubionych lub skradzionych dokumentów z nim związanych oraz rozwiązania wszelkich innych kwestii związanych z jego własnością.

Jeśli w okresie kwarantanny telefon zostanie usunięty z bazy danych CheckMEND i wszelkie inne kwestie związane z własnością zostaną rozwiązane, sprzedaż zostanie przetworzona, a opłata uiszczona w normalny sposób.

Jeśli telefon nie zostanie wyczyszczony w bazie danych CheckMEND w ciągu 30 dni, Swappie podda go recyklingowi, a zawierając tę umowę, Sprzedawca wyraźnie zgadza się na ten zapis. Nie otrzyma on żadnej płatności, jeśli takie kroki zostaną podjęte.

Swappie nie może w żadnym wypadku zapłacić za telefon, który został zgubiony, skradziony lub zarejestrowany jako taki, chyba że zostanie to zatwierdzone na piśmie przez CheckMEND i przez Sprzedawcę, że zgadza się on pokryć wszelkie związane z tym koszty zwrotu.

Jeśli Sprzedawca otrzymał płatność od Swappie za telefon, o którym Swappie następnie dowie się, że ma problem związany z własnością, zgadza się natychmiast zwrócić Swappie w całości,
w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego wniosku Swappie, każdą taką płatność w oczekiwaniu na dochodzenie przez Swappie lub jakikolwiek organ ścigania w sprawie własności telefonu.

Jeśli Swappie w dowolnym momencie dowie się o jakichkolwiek problemach związanych z własnością telefonu, Użytkownik zgadza się na pełną współpracę z Swappie w celu rozwiązania problemu. Może to wymagać kontaktu z policją i/lub innymi organami ścigania.

Jeśli telefon sprzedany Swappie znajdzie się na czarnej liście po dokonaniu płatności, Swappie ma prawo skontaktować się ze Sprzedawcą i zażądać zwrotu płatności.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie statusu telefonu na czarnej liście i zwrot pełnej ceny firmie Swappie, jeśli usunięcie wpisu na czarną listę jest niemożliwe. Po otrzymaniu przez Swappie zwrotu płatności telefon zostanie wysłany z powrotem do Sprzedawcy.

Telefony z blokadą MDM (Mobile Device Management)

Telefony z blokadą MDM odnoszą się do stanu urządzenia mobilnego, które jest własnością korporacji i jest monitorowane i zarządzane przez korporacyjne oprogramowanie zabezpieczające, zwykle firmy lub korporacji. Urządzenia z blokadą MDM nie mogą być w żadnym wypadku zakupione przez Swappie, ponieważ Sprzedawca nie jest właścicielem praw do sprzedaży lub czerpania zysków z urządzenia. Urządzenie zostanie odesłane bezpośrednio do Sprzedawcy na koszt Swappie. Jeśli jednak pojawią się uzasadnione wątpliwości, że Sprzedawca wiedział o statusie telefonu podczas składania zamówienia, Swappie zastrzega sobie prawo do obciążenia go kosztami dostawy.

 1. Płatności

Zapłacona cena za telefon jest oparta na modelu, pamięci i stanie telefonu. Firma Swappie testuje wszystkie telefony przy użyciu najlepszego w branży oprogramowania.

Swappie zapłaci szacunkową cenę, jeśli telefon jest w podanym przez Sprzedawcę stanie.
Płatność może być także mniejsza, jeśli telefon jest
w gorszym stanie niż opisano. W tym ostatnim przypadku Swappie wyśle Sprzedawcy e-mail potwierdzający, który należy zatwierdzić, aby kontynuować płatność. W przeciwnym razie Sprzedawca może poprosić o odesłanie telefonu za darmo.

Jeśli Sprzedawca uważa, że zwrócony telefon z jakiegoś powodu nie jest w takim samym stanie,
w jakim był, gdy go do nas wysyłał, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w celu zbadania sprawy w ciągu 72 godzin od otrzymania zwrotu telefonu.

Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na odpowiedź na e-mail potwierdzający od firmy Swappie. Po tym czasie prawa własności do telefonu zostaną automatycznie przeniesione na Swappie.
Jeśli paczka nie zostanie odebrana po odesłaniu do Użytkownika i zostanie zwrócona do Zakładów Swappie, Użytkownik jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów wysyłki, jeśli poprosi o ponowne odesłanie paczki do niego.

Po dokonaniu Płatności Sprzedawca nie ma już prawa do żądania zwrotu urządzenia lub pieniędzy. Należy pamiętać, że Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie błędy dotyczące podanych przez niego informacji bankowych.

Akceptując powyższą klauzulę, Swappie zastrzega sobie prawo do naliczenia wszelkich opłat bankowych za dalszą weryfikację transakcji dokonanych na koncie Sprzedawcy. Opłaty muszą zostać przelane na konto bankowe Swappie, zanim Swappie przystąpi do jakichkolwiek procedur związanych z dochodzeniem.

Należy wypełnić wszystkie wymagane dane w formularzu sprzedaży online dla Swappie, aby płatność odbyła się we wskazanym terminie. Swappie zamierza przetworzyć płatność w ciągu kolejnego dnia po dostarczeniu telefonu do oddziałów Swappie. Na proces kontroli Swappie mogą jednak mieć wpływ nieoczekiwane okoliczności, które mogą opóźnić proces o kilka dni.

Po przekazaniu płatności Sprzedawca pozbywa się praw do dochodzenia wszelkich roszczeń dotyczących własności telefonu. 

Wszelkie zwroty lub dalsze odszkodowania należy kierować do Działu Obsługi Klienta firmy Swappie. Należy pamiętać, że Swappie ma prawo do odmowy zwrotu kosztów lub roszczeń odszkodowawczych po tym terminie.

Należy niezwłocznie poinformować Dział Obsługi Klienta firmy Swappie o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących płatności. Jeśli Swappie błędnie zapłaci Sprzedawcy kwotę wyższą, niż uzgodniono, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić różnicę od pierwotnej kwoty w ciągu 7 dni od dokonania płatności. Swappie ma prawo zażądać nadpłaconych środków i podjąć dalsze działania prawne, jeśli sytuacja tego wymaga, jeśli kwota nie zostanie przekazana z powrotem na konto Swappie w uzgodnionym terminie.

 1. Ograniczona odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Swappie dotyczącej kwestii, w odniesieniu do których ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Swappie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty pośrednie, które są skutkiem ubocznym głównej straty lub szkody, na przykład utratę zysków lub utratę możliwości; lub za niedostarczenie produktów lub niewywiązanie się z innych naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniem będącym poza naszą kontrolą, takim jak m.in. pożar, powódź, burza, zamieszki, zamieszki, niepokoje społeczne, wojna, wypadek jądrowy, działalność terrorystyczna, strajki, epidemie lub kwarantanna. Maksymalna odpowiedzialność Swappie wobec Sprzedawcy za wszelkie straty lub szkody powstałe w związku z usługą jest ograniczona do całkowitej ceny telefonu lub zamówienia.

Odpowiedzialność za produkt z tytułu wad jest ograniczona do ewentualnego zwrotu wartości produktu na podstawie jego stanu w chwili otrzymania go przez Swappie.

 1. Zmiany Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków bez wcześniejszego powiadomienia Sprzedawcy.

 1. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki podlegają prawu Finlandii. W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z firmą Swappie pod adresem [email protected] lub pod numerem +353 1 903 8690.

 1. Dane kontaktowe Swappie Oy

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsinki, Finlandia

Identyfikator spółki: 2692328-4

E-mail: [email protected]

Telefon: +353 1 903 8690

Swappie Gmbh

Polyphonstraße 2, 04159 Leipzig Numer identyfikacyjny: HRB 40363

E-mail: [email protected]
Tel. +353 1 903 8690

Sprzedawca ma prawo skontaktować się z Swappie w dowolnym momencie, jeśli pojawią
się jakiekolwiek problemy dotyczące Umowy między Sprzedawcą a Swappie. Jeśli nie można
pobrać etykiety wysyłkowej lub jeśli występują jakiekolwiek inne problemy, prosimy o kontakt się
z naszym działem obsługi klienta pod adresem e-mail [email protected] lub telefonicznie pod numerem +353 1 903 8690.