En renoverad telefon är ett hållbart köp!

Varför är renoverade telefoner bättre för miljön?

Visste du att det går åt 86kg avfall för att producera en liten telefon? Ja du läste rätt! I en studie utförd av Svenska miljöinstitutet kom man fram till att telefoner har ett avfallsfotavtryck på hela 86 kg för en telefon som väger endast 200 gram. Avfallet som kommer från en telefon är  är mycket större än det avfall som kommer från 1kg rött kött, den har ett avfallsfotavtryck på 4 kg.

Gör medvetna val

En smarttelefon innehåller ungefär 62 olika typer av metaller. Utvinningen av metallen som används i telefoner är den största miljöboven då det går åt mycket energi vid utvinningen. Förutom detta kan många av dessa metaller ha en stor inverkan på miljön om de inte återvinns på ett korrekt sätt. På grund av detta måste vi konsumenter måste börja göra medvetna val, vi måste bli bättre på att förstå hur våra val påverkar andra människor och naturen. Därför ska man tänka sig för innan man ska till och köpa en ny telefon – tänk hållbar konsumtion.

Hållbar konsumtion bidrar till hållbar utveckling

Ett sätt att bidra till hållbar utveckling är att konsumera hållbart. Det som vi konsumenter konsumerar påverkar inte bara oss själva utan även andra människor och inte minst naturen. Vi måste komma ihåg att de val vi gör idag påverkar framtida generationers förutsättningar.  Vi på Swappie vill göra det lättare för konsumenter att göra hållbara köp genom cirkulär ekonomi. I korthet handlar cirkulär ekonomi om att ta vara på resurser. Man kan se cirkulär ekonomi som ett kretslopp. Nya produkter produceras, konsumenter köper produkter som sedan återvinns. Återvinningen av produkten kan ske på många olika sätt, t.ex. genom att ge produkten ett nytt liv genom att renovera den så att någon annan kan återanvända produkten. Genom att återanvända produkten minskar man på mängden avfall och resurser som skulle ha gått åt till att producera nya produkter.

Konsumera hållbart genom att köpa en renoverad telefon

En renoverad telefon är en telefon där man har förlängt telefonens livslängd. Genom att förlänga telefonens livslängd, så börjar telefonens livscykel om från början igen och telefonen kan användas på nytt i flera år framåt.  Man kan se renoverade telefoner som begagnade bilar. Så länge man ser till att underhålla telefonen t.ex. byta ut batteriet, så kan man förlänga telefonens livslängd utan att telefonens funktion blir lidande och den fungerar lika bra som en helt ny telefon. Dessutom är priset på använda telefoner mycket lägre än för de nya telefoner som du hittar i butiken. Bra va?

Att köpa en renoverad telefon från Swappie är ett utmärkt exempel på hur du kan konsumera hållbart och bidra till en hållbar utveckling.

Källor

Naturvardsverket.se
Sverigeskonsumenter.se
Svenskamiljoinstitutet.se
Globalcitizen.org