1. FÖRETAG

Swappie.se är en marknadsplats i Swappie Oy (Organisationsnummer 2692328-4) ägo. Följande allmänna avtalsvillkor tillämpas endast på handelsförhållandet mellan Swappie Oy och dess kunder.
Swappie förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor genom ett ensidigt beslut utan varsel. På beställningar tillämpas vid ordertillfället gällande avtalsvillkor som anges på Swappie.se:s beställningssidor. Ändringar i lag träder i kraft omedelbart som de är om inte annat föreskrivs i lagen.

Swappie ansvarar inte för skada som uppstår på grund av force majeure. Swappie meddelar Kunden så fort som möjligt om omständigheter som utgör force majeure.

2. KUNDEN

Swappie säljer tjänster och produkter till konsumenter och företag.
Vid konsumenthandel följs gällande konsumentskyddslagstiftning i Sverige och EU. Dessa avtalsvillkor gäller inte till den del de begränsar konsumentens rättigheter som fastställs i den tvingande lagstiftningen.
I köpeavtalet mellan företagskunder och Swappie tillämpas Sveriges köplag om inte annat särskilt föreskrivs i dessa avtalsvillkor eller med kunden. Kunden är skyldig att vid beställning uppge sina fullständiga kontaktuppgifter som för konsumentkunder omfattar åtminstone namnet, adressen, ett fungerande telefonnummer samt e-postadress. Uppgifter som krävs av företagskunder är kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress samt organisationsnummer, postadress, telefonnummer och vid behov faktureringsadress.

Uppgifter om leveranstider har upprättats på grundval av den information som försäljaren angett. Swappie eller leverantörer som denne använder är ej ansvariga för förseningar som beror på oförutsägbara ändringar utanför dess kontroll. Ett bindande köpeavtal träder i kraft efter att beställningen registrerats i Swappies system.

Dataskydd: Kundernas uppgifter har registrerats i Swappies kundregister vars uppgifter används för uppdatering och hantering av kundrelationen. I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) har Swappie dessutom rätt att behandla och lämna ut uppgifter där en saklig anknytning föreligger (såsom direktmarknadsföring). Kunden kan motsätta sig användningen och behandlingen av sina uppgifter för marknadsföringsändamål och kan kontrollera de uppgifter som berör honom eller henne själv genom att kontakta Swappies kundtjänst.

I de fall Kunden är minderårig, (dock ej ungdomar som har fyllt 16 och handlar för pengar som de tjänat själva), skall de ha förälderns godkännande att handla på www.swappie.com/se. Swappie är vid behov därför tillåtna att kontrollera köpet genom att kontakta föräldern per telefon, e-post eller liknande.

3. PRODUKTER OCH PRISLISTA

Priserna angivna är inklusive moms då lagen så föreskriver. På handel med begagnad elektronik tillämpas marginalskatteförfarandet. Om priset på produkten stiger innan försändelsen behandlas, skickas produkter som beställts på Swappie till det ursprungliga priset. Om ändringar görs i beställningen bestäms priset enligt priset vid tidpunkten för ändringen. Om priset på produkten sänks, levereras produkten automatiskt till det förmånligare priset. Konsumenten har ångerrätt till köpet i enlighet med konsumentskyddslagen. Produkter och tjänster säljs alltid i befintligt skick.

4. BETALSÄTT

Tillsammans med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Denna betallösning kallas för Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du Swappies allmänna villkor.

Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod.

5. LEVERANSSÄTT

En uppdaterad lista med olika leveranssätt hittar du här.
Hanteringen av en beställning tar i genomsnitt 0−1 arbetsdagar efter att en automatisk beställningsbekräftelse skickats. Frakten tar i regel 1−3 arbetsdagar. Du kan hämta ut dit paket vid närmsta DHL-ombud.
Konsumenten har returrätt till köpet i enlighet med konsumentskyddslagen. Returneringar som gäller företagskunder avtalas från fall till fall. Instruktioner om hur en produkt returneras finns i webbutiken, läs mer om leverans, betalning och returnering här.

6. GARANTI OCH ANSVAR FÖR FEL

Swappie godkänner endast fullgod begagnad elektronik till försäljning. Swappie tar inte emot SIM-låsta eller stulna telefoner. Vid köp av telefon var god och meddela oss inom 72h efter att varan tagits emot om du av någon anledning inte skulle vara nöjd med den. Köparen har ansvar för att bekanta sig med produktens eventuella garantivillkor innan produkten tas i bruk. Swappie förbehåller sig rätten att verifiera de fel som angetts gällande produkterna. Detta tar alltid 3−5 arbetsdagar.

7. SWAPPIE GARANTIvillkor

Swappie ger alltid en Swappie Garanti™ på upp till 12 månader till alla telefoner, batterier, apparater och andra produkter. Fel som upptäcks i produkten repareras av Swappie. I garantivillkoren anges separat de delar av produkten, apparaten, telefonen eller delar av dem som inte omfattas av Swappie Garanti™. Villkoren för Swappie Garanti™ är fastställda av Swappie och finns angivna i villkoren nedan. Alla Swappie-produkter omfattas av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen.
Swappie Garanti™s giltighetstid är 12 månader, räknat från inköpsdagen eller när du tagit emot varan. Garantins giltighetsområde är hela Sverige.

Vår garanti omfattas av följande tjänster:
• Garanterat snabbt underhåll. Efter att vi tagit emot telefonen/apparaten påbörjar vi underhållsprocessen inom ett dygn.
• Kostnadsfri bestämning av skador. Alla våra kunder får en kostnadsfri bestämning av skador oberoende om apparaten ifråga omfattas av Swappies ansvar för fel.
• Gratis lånetelefon under reparationstiden (gäller endast i vår butik i Helsingfors). Vi beviljar en lånetelefon under reparationstiden på begäran. Kunden ansvarar för att hålla lånetelefonen i det skick som den var då den mottogs. Lånetelefonen ska återlämnas då kunden får tillbaka sin reparerade telefon.
• Byte av telefon. Om vi inte kan reparera produkten, försöker vi ersätta apparaten med en motsvarande apparat.

Om det är sannolikt att felet i apparaten beror på skada orsakad av Kunden, ansvarar Swappie inte för felet. En sådan skada kan till exempel vara att apparaten skadats fysiskt, behandling som inte motsvarar det som anges i bruksanvisningen eller annan vårdslöshet.

Du kan läsa mer om Swappie Garantin™ här.

Underhållsprocessen

Fel som upptäcks i produkten repareras. Om tillgången på reservdelar är begränsad, reservdelarna är orimligt dyra eller om det på annat sätt visar sig vara olönsamt att reparera produkten, ersätts den defekta telefonen med en motsvarande produkt. Tack vare vår extra snabba reparationsservice tar Swappies garantireparation i genomsnitt 1−5 arbetsdagar räknat från det att telefonen inkommit för reparation. I vissa fall, till exempel på grund av semestrar eller andra orsaker kan reparationen ta längre tid. För att produkten ska kunna repareras inom en rimlig tid, bör även produktens kvalitet, tillgången på reservdelar, felets omfattning och andra tekniska specialfall beaktas. Swappie kan också komma överens om en eventuell prissänkning eller häva köpet om det är olönsamt att reparera felet eller om felet inte är stort.

Beakta att följande funktioner, delar eller åtgärder omfattas inte av Swappie Garanti™:
• Batterirelaterade problem som uppstår efter 12 månader
• Självorsakade skador eller repor på skärmen
• Fel i programvara
• Borttagning av virus eller andra skadeprogram
• Fel som uppstår om telefonen kopplats till en ojordad kontakt
• Kapning av ledning till strömkälla eller fysiskt öppnande av apparaten
• Fraktskadad produkt pga avsändarens vårdslöshet (se alltid till att förpacka alltid produkten väl!)
• Borttagna serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsbara
• Övriga indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakats av att produkten skadats, såsom förlorade datafiler
• Swappie garantin™ upphör, ifall produkten har blivit servad eller reparerad av kunden eller en tredje part
• Användaren har glömt sitt Apple ID eller lösenord

Hantering av felsituationer

Kunden ska reklamera ett fel så fort som möjligt efter att det upptäckts via e-post till adressen [email protected].

En produkt som visar sig vara defekt ska omedelbart skickas tillbaka till oss.
Kunden ansvarar för säkerhetskopieringen av datafiler innan produkten skickas in för underhåll. Produkten som skickas ska förpackas med omsorg. Ifall telefonen levereras och återlämnas med märkningen ”Ömtåligt”, dvs produktens hantering kräver en separat åtgärd, är Kunden skyldig att betala kostnaderna för leverans.

Följande ska ingå i en returnering som omfattas av garantin:

• Orderbekräftelse skickad per e-post som fungerar som kvitto
• Kundens kontaktuppgifter
• Kundens egen beskrivning av felet
• All annan kringutrustning som medföljde ursprungsförpackningen.

8. FÖRDELNING AV ANSVAR VID HANDEL MED FÖRETAG

Produkter och tjänster säljs alltid i befintligt skick. Swappie ansvarar inte för indirekta eller direkta kostnader orsakade av fel i eller användning av produkter eller tjänster, eller för inkomstförlust.

Swappies skadeståndsansvar begränsar sig alltid till innehållet i dessa avtalsvillkor och utsträcker sig högst till kostnaden för återbetalning av köpepriset. Ansvar för produktfel begränsar sig till en eventuell återbetalning av köpepriset efter att nyttan av köpet avdragits.

Vissa funktioner eller tjänster som tillhandahålls på eller via webbplatsen kan kräva att ett användarkonto öppnas (inklusive inställning av Apple ID-användare och lösenord). Du är ansvarig för all aktivitet som uppstår på ditt konto och säkerställer din kontoinformation, inklusive ditt lösenord. Det är förbjudet att använda någon annans Apple-ID, lösenord eller konto utan tillstånd från kontoinnehavaren. Swappie kan inte och tar inget ansvar för förlust eller skada som orsakas av att inte ta hänsyn till dessa ansvarsområden. Swappie är inte ansvarig när användaren glömt sitt Apple ID eller lösenord. På grund av informations- och personuppgifts säkerhet är Swappie inte heller ansvarig för att tillhandahålla det ursprungliga köpkvittot från den ursprungliga ägaren av telefonen.