Swappie försäljningsvillkor

De här villkoren gäller när du säljer din telefon till Swappie på Swappies webbplats. Om du inte är en privatperson, vänligen kontakta oss på [email protected].

Läs igenom de här villkoren noggrant innan du säljer din telefon till Swappie. Genom att fylla i försäljningsformuläret och sälja din telefon accepterar du Swappies villkor. Swappie har rätt att efter eget gottfinnande godta eller neka försäljningen.

 1. Definitioner

Swappie” avser Swappie Group.

Swappies anläggning” avser den aktuella Swappie-anläggning dit Swappie instruerar dig att skicka din telefon (för närvarande i Helsingfors, Finland; Tallinn, Estland; och Leipzig, Tyskland).

Du” avser säljaren av telefonen.

Telefon” avser den iPhone som du säljer till Swappie.

Villkor” avser Swappies försäljningsvillkor.

Betalning” avser den betalning du erhåller från Swappie för telefonen du säljer till Swappie. 

Dag” avser en arbetsdag. Veckoslut och helgdagar räknas inte som arbetsdagar. 

Paket” avser det paket du har skickat till Swappie som innehåller telefonen som säljs till Swappie.

Bankuppgifter” avser de bankuppgifter du lämnar till Swappie för betalning. 

FMI” avser funktionen Hitta min iPhone på iPhone-telefoner.

IMEI” avser den internationella identiteten för mobil utrustning.

 1. Säljare

Genom att sälja din telefon till Swappie och godkänna Swappies villkor intygar du att du är en privatperson bosatt i EU och har juridisk rätt att ingå ett bindande avtal.

Du är skyldig att lämna dina fullständiga kontaktuppgifter, inklusive namn, fakturerings- och leveransadress, ett giltigt telefonnummer och en giltig e-postadress. Swappie förbehåller sig också rätten att be om ytterligare uppgifter från dig med avseende på betalningar via vår banktjänst. Det kan till exempel handla om ditt födelsedatum, din födelseort och din nationalitet/ditt medborgarskap. Du är ensamt ansvarig för att de uppgifter du lämnar till Swappie är korrekta och ansvarar även för eventuella kostnader som uppkommer ifall du anger felaktiga kontakt- och bankuppgifter. 

Om du inte tillhandahåller de efterfrågade uppgifterna inom 14 dagar skickas telefonen tillbaka till dig och du debiteras för fraktkostnaderna.

Genom att sälja din telefon till Swappie intygar du att du är telefonens ägare, att telefonen har använts av dig och att du har fullständig rätt att sälja och ta emot betalning för den.

Genom att sälja din telefon till Swappie intygar du att du har uppnått den lagstadgade ålder som krävs för att sälja och ta emot betalning för den telefon du försöker sälja till Swappie. Om du inte har uppnått den lagstadgade minimiåldern har du fått tillåtelse av din förälder eller vårdnadshavare att sälja din telefon till Swappie.

Genom att sälja din telefon till Swappie ger du Swappie fullständig rätt att undersöka telefonen/ telefonerna med avseende på eventuella saknade delar och/eller skador. Detta kan kräva att
Swappie fysiskt öppnar telefonen/telefonerna.

Kunduppgifter lagras i Swappies kundregister och används för att administrera och hantera kundrelationer. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i Swappies integritetspolicy.

 1. Försäljningsvillkor

Försäljningsordrar är giltiga i högst 14 dagar från det datum de skickas. Därefter har Swappie rätt
att uppdatera priset efter eget gottfinnande.

När Swappie har fått din mobil och den har blivit inspekterad kan Swappie uppdatera priserbjudandet baserat på skicket på mobilen och för att återspegla värdet vid tidpunkten för inspektionen. Swappie kommer därefter be dig acceptera det slutgiltiga priserbjudandet, eller så kan du välja att få din mobil skickad tillbaka till dig utan kostnad.

Swappie förbehåller sig rätten att begära ytterligare information om telefonernas ägande och dokumentation som styrker din identitet. Swappie förbehåller sig rätten att när som helst neka till transaktionen, särskilt i fall där vi upptäcker misstänkta aktiviteter eller bedrägerier.

Paketet som skickas till Swappie får endast innehålla en (1) telefon. Om du säljer flera telefoner
till Swappie ber vi dig att skicka dem i separata paket. Paket som innehåller mer än en (1) telefon betraktas som farligt gods och du bär alla risker och allt ansvar om du skickar mer än en telefon
till Swappie på ett felaktigt sätt.

När Swappie har fått ditt paket och när det slutgiltiga priserbjudandet har blivit accepterat av dig, förflyttas ägandeskapat av mobilen direkt till Swappie. Du kan när som helst avbryta försäljningen innan du skickar telefonen till Swappie.

Du ansvarar för alla försäljningsordrar som läggs på Swappies webbplats och alla försändelser
som skickas med en etikett som tillhandahålls av Swappie tills paketet har levererats till Swappies anläggning. Du har rätt att fritt välja en annan fraktleverantör på egen risk och bekostnad. 

Om du använder en annan fraktleverantör måste du ändå lägga med Swappies fraktetikett i paketet eftersom vi använder den för att identifiera din telefon.

Observera att Swappie använder olika fraktleverantörer på olika platser och att dessa fraktleverantörer tillämpar olika försäkringsvillkor. Mer information om försäkringsvillkoren finns på respektive fraktleverantörs webbplats.

Du ansvarar för att skydda paketets innehåll och förpacka det på lämpligt sätt. Swappie tar inget ansvar om paketet går förlorat eller skadas under transporten till Swappies anläggning. Skicka inte med några andra föremål (t.ex. originallådan från Apple, SIM-kort, kablar, skal etc.). Eventuella andra föremål kasseras automatiskt och kommer inte att returneras till dig.

Om det uppstår problem med leveransen av paketet kan Swappie påbörja en utredning för din räkning direkt med den aktuella fraktleverantören och ge dig ytterligare information i efterhand.

Du ansvarar för fraktkostnaderna för returnering av paketet om det visar sig att telefonen inte är
en originalprodukt från Apple, om telefonen tidigare har tagits isär och monterats ihop igen med reservdelar som inte är originaldelar från Apple, om paketets innehåll inte är en telefon eller av andra skäl som nämns i dessa villkor och som hindrar oss från att köpa din telefon och som du borde ha känt till.

I vissa fall godtar Swappie intakta modeller som inte är listade. Om du har en sådan modell ber
vi dig att kontakta oss genom att fylla i vårt kontaktformulär.

 1. Telefonens skick

Vi ber dig att radera all data på din telefon innan du säljer den till Swappie. Så här raderar du telefonens data: Gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inställningar. Observera att i samband med detta raderas all data från din telefon. Alla telefoner som säljs till Swappie nollställs av Swappie eller en samarbetspartner. Swappie tar dock inget ansvar för en telefon/telefoner som du inte har nollställt enligt ovan.

Swappie köper inte telefoner som är vattenskadade, böjda, har problem som tyder på moderkortsproblem, har ett felaktigt Touch ID, har FMI-funktionen (Hitta min iPhone) aktiverad, vars Face ID eller True Tone inte fungerar, som har sprickor på hemknappen som inte
kan repareras, som har anslutningsproblem (WiFi, GPS, SIM eller Bluetooth) eller telefoner
som tidigare har tagits isär och monterats ihop igen med reservdelar som inte är originaldelar från Apple.

Efter att vi har kontaktat dig har du 14 dagar på dig att stänga av FMI. Om vi inte får något svar från
dig och FMI inte har stängts av 30 dagar efter att Swappie kontaktade dig första gången kommer telefonen att återvinnas.

Swappie köper inte stulna telefoner. Vi kommer att kontrollera telefonens rättsliga status med hjälp
av den internationella CheckMEND-databasen.

Telefonen måste vara en originalprodukt från Apple.

Krav på en nästan ny telefon

 • Alla funktioner hos en nästan ny telefon måste vara fullt fungerande.
 • Telefonens stomme måste vara hel och får inte vara sprucken eller uppvisa tecken på användning.
 • Alla intakta telefoner måste uppfylla följande kriterier:
  • Telefonen måste kunna startas och stängas av normalt.
  • Telefonen måste ha ett batteri.
  • Det får inte finnas repor på telefonens baksida eller skärm.
  • Skärmen måste vara hel och fullt fungerande och den får inte ha sprickor eller synliga repor, ljusa punkter, mörkare områden eller andra färgfläckar.
  • Skärmglaset, ramen och pekskärmssensorn måste vara hela.
  • Telefonen får inte vara böjd.
  • Telefonen måste innehålla alla originaldelar.
  • Telefonens biometriska sensor (Touch ID/Face ID) måste fungera.
  • Displayramen måste motsvara originalet. Det innebär t.ex. att en modell med
   en viss färg måste ha en display med matchande färg.
  • Telefonen får inte vara vatten- eller brandskadad.

Om ett eller flera av dessa krav inte är uppfyllda kan det uppdaterade priserbjudandet komma att bli lägre än det ursprungliga priserbjudandet.

Definition av en trasig telefon

Skärmglaset och/eller pekskärmen är trasig eller skärmen har döda pixlar. Dessutom kan telefonen även ha något eller några av följande fel:

 • Ett defekt batteri (telefonen startar om eller går ej att starta).
 • Telefonens skärm är lös.
 • Det kommer inget ljud från högtalarna eller när en AUX-kontakt är ansluten till telefonen.
 • En eller flera mikrofoner fungerar inte.
 • Volymknappen, ljud av-knappen och/eller strömbrytaren fungerar inte eller fungerar dåligt.
 • Den främre och/eller bakre kameran fungerar inte eller fungerar dåligt (fokusproblem, skakighet eller synliga mörka fläckar i den bakre linsen).
 • Den bakre eller främre kameralinsen är trasig.
 • Kamerablixten fungerar inte.
 • Närhetssensorn fungerar inte.
 • Glaset på baksidan och/eller ramen har sprickor eller sitter löst.
 • Laddningsuttaget är defekt (telefonen laddas inte eller uttaget sitter löst/uttagets form
  har ändrats).
 • Vibrationsfunktionen fungerar inte.
 • Telefonen saknar delar.
 • Force Touch-funktionen fungerar inte.
 • Telefonen kan laddas men kan inte ansluta till en dator (felet ”Inga data”).
 • Trådlös laddning fungerar inte.
 • NFC-chippet (Near-field Communication) fungerar inte.

Obs! Även om telefonen är trasig kan den fortfarande ha ett försäljningsvärde om moderkortet
är oskadat.

Definition av en återvinningsbar telefon

Som utgångspunkt kommer en telefon vars skick inte kan kategoriseras under någon av de ovannämnda kategorierna att kategoriseras som återvinningsbar. Mer specifikt kommer telefonen automatiskt att klassificeras som återvinningsbar om den uppvisar något eller några av följande fel:

 • Det går inte att ringa med telefonen.
 • Telefonen uppvisar problem som tyder på problem med moderkortet:
  • Telefonen spelar inte in ljudfiler i något format.
  • Meddelandet ”Ingen täckning” visas permanent på mobilindikatorn eller så kan enheten inte aktiveras.
  • Telefonens GPS/Kompass (”Gyro”) fungerar inte.
  • Ett programvarufel visas på ”Hello”-skärmen (iTunes kan inte ansluta till telefonen eller återställa fabriksinställningarna).
  • Det kommer inget ljud från högtalarna eller när en AUX-kontakt är ansluten till telefonen, eller så fungerar inte en eller flera mikrofoner på grund av problem
   med ljudkretsen.
 • Telefonen ansluter inte till nätverket (WiFi).
 • Telefonen är en iPhone av modell XR och XS och senare och batteriet har bytts ut av tredje part och/eller meddelandet ”Viktigt batterimeddelande” visas på telefonen.
 • Telefonen är en iPhone av modell 11 eller senare och ersättningsskärmen uppfyller inte Swappies krav eller är inte en originalskärm och meddelandet ”Viktigt displaymeddelande” visas på telefonen.
 • Telefonen är en iPhone av modell 12 eller senare och kameran är inte en originaldel.
 • Telefonen är böjd.
 • Telefonen är vattenskadad.
 • Hemknappen är sprucken och/eller fungerar inte eller fungerar dåligt.
 • Telefonens Touch ID eller Face ID fungerar inte.
 • Bluetooth fungerar inte.
 • Telefonen är en iPhone av modell 8 eller senare och True Tone fungerar inte.
 • Telefonen känner inte igen SIM-kort.
 • Telefonen är operatörslåst. Operatörslåsta telefoner kan inte köpas av Swappie. Swappie kan erbjuda 50,000 kronor för att återvinna dem. På grund av Swappies GDPR-avtal kan Swappie inte agera ombud för dig och kontakta operatören för att låsa upp telefonen.
 • Telefonen är en iPhone 7 modell A1660.
 1. Telefoner som inte kan säljas

För iPhone-modellerna 6s Plus, SE (2016), 6s och tidigare erbjuder Swappie ingen ersättning oavsett telefonens skick. Swappie köper inte heller svartlistade eller MDM-låsta telefoner.

Svartlistade telefoner

Om telefonen visar sig ha en historik som indikerar att den har tappats bort eller blivit stulen eller om Swappie får kännedom om andra problem som rör ägandet av telefonen (t.ex. svartlistning) kommer Swappie att meddela dig via e-post och placera telefonen i karantän under en inledande period på
14 dagar (”karantänperioden”). Betalning för telefonen kommer att hållas inne av Swappie till dess att CheckMEND-dokumentationen inte identifierar telefonen som stulen eller borttappad.

Under sådana omständigheter måste du kontakta säljaren, butiken, operatören eller den tredje part som sålde telefonen till dig för att bevisa att du är telefonens rättmätiga ägare, begära att informationen om att den är borttappad eller stulen återställs inom karantänperioden samt lösa alla andra problem som är kopplade till ägandet av telefonen.

Om problemen med telefonen i CheckMEND-databasen har åtgärdats och andra problem kopplade
till ägandet har lösts under karantänperioden kommer din försäljning att behandlas och betalas
som vanligt.

Om telefonen inte avmarkeras som stulen eller borttappad i CheckMEND-databasen inom 30 dagar kommer Swappie att återvinna telefonen, och genom att ingå detta avtal samtycker du uttryckligen
till denna åtgärd. Om sådana åtgärder vidtas erhåller du ingen betalning.

Under inga omständigheter kan Swappie betala för en telefon som är borttappad, stulen eller registrerad som sådan om detta inte skriftligen har godkänts av CheckMEND och du samtycker
till att betala eventuella returkostnader.

Om du har mottagit betalning från Swappie för en telefon och Swappie senare får kännedom om problem som rör ägandet av telefonen ska du omedelbart återbetala hela beloppet till Swappie inom 3 arbetsdagar efter en skriftlig begäran från Swappie avseende sådan betalning i avvaktan på en utredning som genomförs av Swappie eller ett brottsbekämpande organ i syfte att fastställa ägandet av telefonen.

Om Swappie vid något tillfälle får kännedom om eventuella problem kopplade till ägandet av telefonen samtycker du till att samarbeta med Swappie fullt ut i syfte att lösa dessa problem. Detta kan eventuellt kräva kontakt med polisen och/eller andra brottsbekämpande myndigheter.

Om telefonen du har sålt till Swappie svartlistas efter att betalningen har genomförts har Swappie rätt att kontakta dig och begära att betalningen återbetalas.

Om svartlistningen inte kan tas bort ansvarar du för att kontrollera telefonens svartlistningsstatus och återbetala hela priset till Swappie. När Swappie har erhållit återbetalningen skickas telefonen tillbaka till dig.

MDM-låsta telefoner (Mobile Device Management)

MDM-låsta telefoner avser mobila enheter som ägs av ett företag och som övervakas och hanteras av företagets säkerhetsprogramvara. MDM-låsta enheter kan inte köpas av Swappie under några omständigheter eftersom du inte har rätt att sälja eller ta emot betalning för enheten. Enheten kommer att skickas tillbaka direkt till dig på Swappies bekostnad. Om det finns rimliga misstankar om att du kände till telefonens status när du skickade in beställningen förbehåller sig Swappie rätten att debitera dig för leveranskostnaderna.

 1. Betalning

Priset som betalas för telefonen är baserat på telefonens modell, minne och skick. Swappie testar alla telefoner med branschledande programvara.

Swappie kommer att betala det beräknade priset om telefonen är i det skick du har angett. Betalningen kan också vara mindre om telefonen är i sämre skick än du har angett.
I det senare fallet kommer Swappie att skicka ett bekräftelsemejl till dig som du måste godkänna innan betalningen genomförs. Annars kan du begära att telefonen skickas tillbaka till dig utan kostnad.

Om du av någon anledning tror att den telefon som returneras till dig inte är i samma skick som den var när du skickade den till oss ber vi dig att, senast 72 timmar efter att du fick tillbaka telefonen, kontakta vår kundtjänst för utredning.

Du har 14 kalenderdagar på dig att svara på Swappies bekräftelsemejl. Därefter överförs äganderätten till telefonen automatiskt till Swappie. Om paketet inte hämtas ut efter att det har skickats tillbaka till dig utan returneras till Swappies anläggning ska du stå för fraktkostnaderna
om du vill att paketet ska skickas tillbaka till dig igen.

När det slutgiltiga priserbjudandet har blivit accepterat av dig, har du gett upp dina rättigheter att driva anspråk på ägandeskapet av mobilen. Du kommer inte kunna få din mobil tillbaka och priset är slutgiltigt. Du måste vara medveten om att du är ensamt ansvarig för eventuella felaktigheter i de bankuppgifter du har lämnat.

Genom att godkänna klausulen ovan förbehåller sig Swappie rätten att debitera eventuella bankutredningsavgifter om du ber om ytterligare verifiering av transaktioner som har gjorts till ditt konto. Eventuella avgifter måste överföras till Swappies bankkonto innan Swappie vidtar några utredningsrelaterade åtgärder.

Du måste fylla i alla nödvändiga uppgifter i det webbaserade försäljningsformuläret för att Swappie ska kunna genomföra betalningen inom den utlovade tiden. Swappie strävar efter att behandla betalningen inom nästa arbetsdag efter att telefonen har ankommit till Swappies anläggning. Swappies kontrollprocess kan dock påverkas av oväntade omständigheter, vilket kan försena processen med några dagar.

När betalningen har behandlats har säljaren avsagt sig sina rättigheter att göra eventuella anspråk i fråga om äganderätten till telefonen. 

För eventuella återbetalningar eller annan ersättning måste du kontakta Swappies kundtjänst. Observera att Swappie har rätt att neka återbetalningar eller ersättningskrav i efterhand.

Du måste omedelbart informera Swappies kundtjänst om eventuella felaktigheter i samband med betalning. Om Swappie felaktigt betalar dig mer än den överenskomna summan måste du betala tillbaka mellanskillnaden från det ursprungliga beloppet inom 7 dagar efter det att betalningen gjordes. Om beloppet inte har överförts till Swappies konto inom den överenskomna tidsramen har Swappie rätt att utkräva det överskjutande beloppet och vidta ytterligare rättsliga åtgärder om situationen så kräver.

 1. Ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa villkor ska undanta eller begränsa Swappies ansvar i frågor där det skulle vara olagligt för oss att begränsa eller undanta vårt ansvar.

Swappie ansvarar inte för indirekta kostnader som är en bieffekt av den huvudsakliga förlusten eller skadan, t.ex. förlust av intäkter eller affärsmöjligheter, eller underlåtenhet att leverera produkter eller för att uppfylla någon av våra andra skyldigheter enligt dessa villkor om ett sådant fel beror på en händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till brand, översvämning, storm, upplopp, inre oroligheter, krig, kärnenergiolycka, terroristaktivitet, strejk, pandemi eller karantän. Swappies maximala ansvar gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med tjänsten ska begränsas till det totala priset på telefonen eller din beställning.

Produktansvaret för defekter är begränsat till eventuell återbetalning av produktens värde baserat på dess skick när Swappie tar emot den.

 1. Ändringar i villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor utan att meddela detta i förväg.

 1. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor regleras av lagarna i Sverige. Vid eventuella klagomål, vänligen kontakta Swappie på [email protected] eller +46 8 446 810 8.

 1. Kontaktuppgifter Swappie Oy

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsingfors, Finland

FO-nummer: 2692328-4

E-postadress: [email protected]

Telefon: +46 8 446 810 8

Swappie Gmbh

Polyphonstraße 2, 04159 Leipzig Organisationsnr: HRB 40363

E-postadress: [email protected] Telefon: +46 8 446 810 8

Du kan när som helst kontakta Swappie vid eventuella problem kopplade till avtalet mellan dig och Swappie. Om du inte kan ladda ner fraktsedeln eller om du har andra problem ber vi dig att kontakta vår kundtjänst på [email protected] eller +46 8 446 810 8.