Swappies villkor

Gäller från och med 26 maj 2021. Klicka här för tidigare villkor för beställningar tidigare än 26 maj 2021.

Dessa villkor gäller för alla beställningar som görs av konsumentkunder hos Swappie på Swappies webbplats. Om du inte är konsumentkund, vänligen kontakta oss på [email protected].

Genom att göra en beställning godkänner de villkor som anges här och förbinder dig att uppfylla dem. Se till att du har läst och förstått dessa villkor innan du gör en beställning.

För de villkor som gäller vid försäljning av en telefon till Swappie, klicka här.

Vänligen observera att Swappie inte är en representant för Apple och vi är inte en Apple Auktoriserad Service Provider.

 1. Definitioner 

Swappie” avser Swappie Oy (med FO-nummer 2692328-4 och adressen Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsingfors, Finland) – ett finskt företag och dess estniska dotterbolag, Eippa WSOperations OÜ (med FO-nummer 16127903, adress Pärnu mnt 10, Tallinn, Harjumaa, 10148, Estland). 

Du” avser kunden som gör en beställning på Swappies webbplats.
Villkor” avser dessa villkor.
Swappie Warranty” avser den kommersiella garanti som Swappie lämnar på sina telefoner.
Dag” avser en arbetsdag. Helger och helgdagar betraktas inte som arbetsdagar.
FMI” avser funktionen Hitta min iPhone i Apple iPhone-telefoner.
IMEI” avser den internationella identiteten för mobil utrustning.

 1. Kund

Genom att göra en beställning på Swappies webbplats godkänner och förbinder du dig att uppfylla dessa villkor. Du är skyldig att lämna dina fullständiga kontaktuppgifter när du gör en beställning, inklusive ditt namn, fakturerings- och leveransadress, aktivt telefonnummer och e-postadress. Du är ensamt ansvarig för riktigheten i den information du tillhandahåller Swappie och ansvarar för alla kostnader som orsakas av att du lämnar felaktiga kontaktuppgifter.

Genom att göra en beställning på Swappies webbplats bekräftar du att du att du har uppnått den lagstadgade ålder som krävs för att vara bunden av dessa villkor och göra en beställning på Swappies webbplats. 

Kunduppgifter lagras i Swappies kundregister och används för att upprätthålla och hantera kundrelationer. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i Swappies integritetspolicy, som finns tillgänglig på Swappies webbplats.

 1. Produkter

Swappie säljer begagnade och renoverade mobiltelefoner. Mobiltelefonerna kontrolleras och renoveras av Swappies experter innan de läggs ut till försäljning. Swappie bedömer mobiltelefonerna baserat på deras estetiska tillstånd. När du gör en beställning väljer du önskad modell, färg, minneskapacitet och konditionsklass för den mobiltelefon du vill köpa. Eftersom telefonerna är begagnade och renoverade, kan Swappie tyvärr inte garantera att den ursprungliga stänk, damm och vattentäthets certifieringen (IP67 eller IP68) förblir giltig.

Vi gör alla rimliga ansträngningar för att korrekt förklara egenskaperna hos våra produkter, inklusive deras skick och färger.

Reparationer och utbyten utförs med delar av hög kvalitet, även delar av tredje part. För mer information om din enhet, vänligen kontakta vår kundtjänst. Alla reparationer görs för att renovera telefonen så att den fungerar så nära en ny telefon som möjligt.

Om du har köpt en iPhone XR, XS eller nyare kan du se “Viktigt Meddelande” eller varningas-meddelande om “Okända delar” på din låsskärm, meddelandecenter eller i inställningar. Dessa meddelanden kan uppkomma när Swappie har utfört reparationer på din enhet och vissa komponenter har ersatts. För mer information, besök gärna vår Hjälpcentral.

 1. Priser

Priserna på produkterna inkluderar mervärdesskatt (moms) när det är tillämpligt. Begagnade mobiltelefoner omfattas ofta av ett system för marginalmoms.

Priserna på produkterna inkluderar inte leveransavgifterna. Leveranskostnaden anges tydligt innan beställningen görs och beroende på vilken leveransmetod som används. 

Swappie förbehåller sig rätten att annullera beställningen i händelse av ett tydligt och väsentligt prisfel. Detta avser ett eventuellt prisfel där priset på produkten avviker så väsentligt och tydligt från den normala prisnivån för produkten att genomsnittskonsumenten skulle anses ha förstått felet i fråga. 

 1. Betalning

Swappie accepterar följande betalningsmetoder:

 • Klarna (Faktura, delbetalning, konto, bankkort)
 • MobilePay

Villkoren för var och en av dessa betalningsleverantörer ska gälla för köp som görs med deras tjänster.  Swappie förbehåller sig rätten att neka och/eller annullera en beställning. Vid betalningsproblem från din sida förbehåller sig Swappie dessutom rätten att ogiltigförklara försäljningen och kräva att du omedelbart returnerar produkterna.

 1. Leverans

Den aktuella listan över leveransmetoder finns på Swappies webbplats. Du ansvarar för att förse Swappie och fraktföretaget med korrekt information för lyckad leverans när du gör din beställning, t.ex. din adress och ditt telefonnummer i rätt format. 

Orderbehandlingstiden är i genomsnitt 0–1 arbetsdagar efter att den automatiska orderbekräftelsen har skickats. Med Posti är leveranstiden vanligtvis 1–3 arbetsdagar. Med DHL Express är leveranstiden vanligtvis 1–3 arbetsdagar.  Beställningar som hämtas från butiken levereras nästa arbetsdag. Helger och helgdagar betraktas inte som arbetsdagar.

Leveranstiderna är uppskattningar och är beroende av logistikföretaget. Swappie strävar efter att behandla alla beställningar inom tidsramen ovan där det är möjligt. Swappie ansvarar dock inte för leveransförseningar som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, felaktig information som du ger när du gör beställningen, strejker, väderförhållanden, pandemier, karantäner eller brist på transportbränsle, energi eller arbetskraft.

Om du får en felaktig eller skadad produkt måste du informera Swappie om detta fel inom 72 timmar efter att du har mottagit produkterna. Swappie förbehåller sig rätten att kräva ytterligare betalning vid retur av felaktiga eller skadade produkter.

 1. Returer

Du har en lagstadgad returrätt på 14 dagar. Swappie garanterar full återbetalning för alla returnerade produkter, förutsatt att alla produkter returneras i samma skick som de var när du mottog dem. Om produkterna är skadade på något sätt kommer Swappie antingen att returnera produkterna till dig eller erbjuda en betald reparationstjänst för dem. 

Swappie kommer att utfärda en återbetalning med samma betalningsmetod som användes för att göra betalningen så snart som möjligt och senast inom 5 dagar efter mottagandet av dina produkter. I vissa fall, till exempel under helgdagar eller av andra skäl, kan återbetalningsprocessen ta längre tid. Om Swappie inte kan utfärda en återbetalning med samma betalningsmetod som användes för att göra betalningen, kommer återbetalningen att ske med en alternativ metod som är acceptabel för dig.

Du är ansvarig för att packa produkterna på ett noggrant sätt så att de skyddas innan du skickar dem till Swappie. Produkterna ska skickas till oss på den adress och via den leveranstjänst samt det sätt som anges i instruktionerna. Du ansvarar för produkterna tills de har levererats till Swappie. Om du returnerar produkterna till oss från ett land utanför EU, måste du täcka de totala fraktkostnaderna, inklusive eventuella tullavgifter.

För att returnera dina produkter, fyll i returformuläret här. Du måste se till att Hitta min iPhone (FMI) har inaktiverats i telefonen innan du skickar den till Swappie. Om FMI är aktiverad på telefonen när Swappie tar emot den,, kan återbetalningen försenas. Dessutom förbehåller sig Swappie rätten att ta ut ytterligare leveranskostnader och/eller servicekostnader från dig. Swappie förbehåller sig rätten att returnera telefonen till dig om du inte stänger av FMI inom en (1) månad efter att Swappie kontaktat dig. I detta fall kommer Swappie att skicka tillbaka enheten till dig och då sker heller ingen betalning till ditt konto. Om du inte hämtar ut telefonen kommer vi inte att ta något vidare ansvar för enheten.

 1. Ansvar för defekter

Du har en lagstadgad garanti för de produkter du köper. Om du upptäcker fel som redan fanns på produkterna när du tog emot dem och inte orsakas av felaktig hantering av produkterna, måste du informera Swappie om dessa fel så snart som möjligt efter att de har upptäckts. Du meddelar Swappie via kontaktformuläret i vårt hjälpcenter, via telefon eller via chatt tjänsterna på Swappies hemsida. När du meddelar oss och har fått instruktioner om fortsatt tillvägagångssätt ska den defekta produkten skickas till oss på den adress och via den leveranstjänst samt det sätt som anges i instruktionerna inom rimlig tid.

Om du får en produkt som inte överensstämmer med produktspecifikationerna, vänligen informera oss inom tre (3) dagar efter att du har mottagit produkten.

Swappie förbehåller sig rätten att verifiera de fel som rapporteras hos produkterna och 3–5 arbetsdagar måste alltid reserveras för denna process innan eventuell återbetalning kan ske.

 1. Swappie Warranty™ 

Swappie lämnar 12 månaders Swappie Warranty™ på alla telefoner. Alla fel som omfattas av Swappie Warranty™ kommer att repareras av Swappie. Dessa garantivillkor anger separat i vilka fall Swappie Warranty™ inte gäller och de delar av en telefon som inte omfattas av Swappie Warranty™.

Swappie Warranty™ gäller i 12 månader räknat från inköpsdatumet. Garantiperioden för telefonens batteri är begränsad till 12 månader från och med inköpsdatumet. Du är skyldig att informera dig om dessa garantivillkor för telefonen innan du börjar använda telefonen.

Följande tjänster ingår i vår garanti:

 • Garanterad snabb reparationsservice Efter att vi har tagit emot telefonen kommer vi att påbörja reparationsprocessen inom 24 timmar.
 • Ersättningsenhet Om vi inte kan återställa telefonen till sitt tidigare skick kommer vi att ersätta den med en annan enhet av samma modell och samma estetiska tillstånd. 

Om det fastställs att det är du som har orsakat felet på telefonen ansvarar Swappie inte för det. Sådana orsaker kan t.ex. vara fysisk skada på telefonen, att telefonen inte används enligt instruktionerna eller andra vårdslösa handlingar. Observera särskilt följande: 

 • Normalt slitage på telefonen och batteriet omfattas inte av Swappie Warranty™.
 • En sprucken eller trasig skärm omfattas inte av Swappie Warranty™.
 • Programvarufel omfattas inte av Swappie Warranty™.
 • Borttagning av virus eller annan skadlig kod från telefonen omfattas inte av Swappie Warranty™.
 • Skador på telefonen som orsakats av underlåtenhet att följa instruktioner och/eller i samband med felaktig eller osedvanlig användning av telefonen omfattas inte av Swappie Warranty™. 
 • Om du öppnar telefonen fysiskt gäller inte Swappie Warranty™.
 • Skador på telefonen under transporten pga. vårdslöshet från din sida omfattas inte av Swappie Warranty™. Du är ansvarig för att packa telefonen korrekt för frakt.
 • Swappie Warranty™ gäller inte om telefonens serienummer eller IMEI har tagits bort eller på annat sätt gjorts oläsliga.
 • Andra indirekta eller rent finansiella skador som orsakas av att telefonen har gått sönder, såsom förstörelse eller korruption av datafiler, omfattas inte av Swappie Waranty™.
 • Swappie Warranty™ gäller inte om telefonens glas/hemknapp/kamera/andra funktioner har gått sönder pga. t.ex. felaktig och/eller osedvanlig användning, t.ex. om telefonen har tappats eller har stött emot något.
 • Swappie Warranty™ gäller inte om en telefon som köpts från Swappie har reparerats av kunden själv eller en tredje part utan skriftligt medgivande från Swappie.
 • Swappie Warranty™ gäller inte om telefonen har deformerats, har en vattenskada eller om någon funktion har slutat fungera pga. felaktig användning, t.ex. om telefonen har tappats eller stött emot något.

Om du får en ersättningsenhet fortsätter Swappie Warranty™ att gälla från datumet för det ursprungliga inköpsdatumet. Om du säljer din telefon till en ny ägare inom garantiperioden är du ansvarig för att informera Swappie om ägarbytet för att säkerställa att den nya ägaren är berättigad till Swappie-Warranty™. Garantiförlängningar kan inte överlåtas och gäller endast dig som den ursprungliga köparen.

Swappie förbehåller sig rätten att debitera 25 € för leveranskostnaderna i de fall du har varit eller borde ha varit medveten om att garantin upphör att gälla eller att FMI är på. Dessutom förbehåller sig Swappie rätten att begära foton av telefonen innan du skickar den för garantireparation. 

Dessa garantivillkor gäller även för den 3-åriga förlängda garantin. Den 3-åriga förlängda garantin börjar från inköpsdatumet. 

Reparationsprocess

För att skicka in din telefon för garantireparation, fyll i garantiformuläret här.

Du är ansvarig för att säkerhetskopiera filerna på telefonen innan du skickar in telefonen för reparation. Du är ansvarig för att packa telefonen på ett noggrant sätt så att den skyddas innan du skickar den till Swappie. Telefonen ska skickas till oss på den adress och via den leveranstjänst samt det sätt som anges i instruktionerna. Du ansvarar för telefonen tills den har levererats till Swappie. Om telefonen levereras och returneras så att den markeras som ömtålig, vilket innebär att hanteringen av telefonen kräver särskilda åtgärder, är du skyldig att betala för de uppkomna leveranskostnaderna.

Om du skicka telefonen till oss för garantiservice från ett land utanför EU, måste du täcka de totala fraktkostnaderna, inklusive eventuella tullavgifter.

Du måste se till att Hitta min iPhone (FMI) har inaktiverats i telefonen innan du skickar den till Swappie. Swappie kommer inte att kunna reparera eller erbjuda en ersättningsenhet för telefonen innan FMI har inaktiverats. Swappie förbehåller sig rätten att returnera telefonen till dig och debitera leverans kostnaderna, i fall du var eller borde ha varit medveten om att funktionen FMI är aktiverad och inte har stängts av inom en (1) månad efter det att vi har kontaktat dig. I detta fall kommer Swappie att skicka tillbaka enheten till dig och inte påbörja processen för garantireparation. Om du inte hämtar ut telefonen kommer vi inte att ta något vidare ansvar för enheten.

Det upptäckta felet repareras av vår reparationsservice. Om tillgången på reservdelar är dålig, delarna är orimligt dyra eller om det visar sig att det inte är lönt att reparera telefonen, kommer telefonen i fråga att ersättas med en annan enhet av samma modell och skick. Ersättningstelefonens estetiska tillstånd motsvarar det estetiska tillståndet hos telefonen som skickades till Swappie för garantireparation. Swappies garantireparationer tar i genomsnitt endast 7 arbetsdagar att slutföra, räknat från det datum då telefonen kommer in till oss. I vissa fall, t.ex. under helgdagar eller av andra skäl, kan reparationsprocessen ta längre tid. För att telefonen ska kunna repareras inom rimlig tid måste även telefonens kvalitet, tillgången till reservdelar, felets kvalitet och omfattning eller andra särskilda tekniska egenskaper beaktas. Swappie kan gå med på en prissänkning eller återbetalning om det inte är värt att reparera felet, felet är minimalt eller om telefonen inte kan repareras.

Swappie erbjuder betalda reparationstjänster i de fall Swappie Warranty™ har upphört att gälla eller garantin ogiltigförklaras. I dessa fall kommer Swappie att erbjuda en kostnadsfri feldiagnos och en uppskattning av kostnaden för reparationen. Om Swappie Warranty™ ogiltigförklaras och en betald reparation av telefonen görs gäller en Swappie Warranty™ på 12 månader för telefonens utbytta delar. Du kan begära ett officiellt uttalande från Swappie om detaljerna i den nödvändiga reparationen för ditt försäkringsbolag. Kostnaden för detta uttalande är 40 €. 

När du skickar telefonen på garantireparation, vänligen skicka inte med några tillbehör. Swappie garanterar inte att tillbehör som skickas till vår garantiservice returneras.

Vänligen observera att Swappies enheter inte omfattas av Apples begränsade garanti eller några AppleCare-planer.

 1.  Regler och villkor för Trade-In

För de villkor som gäller för Din inbyte på Swappies webbplats, vänligen klicka här

 1.  Ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa villkor ska utesluta eller begränsa Swappies ansvar i frågor där det skulle vara olagligt för oss att begränsa eller utesluta vårt ansvar.

Produkterna säljs som de är. Produkternas egenskaper beskrivs på produktsidan i kategorin tillstånd. Genom att välja produktens skick godkänner du uttryckligen de beskrivna egenskaperna.

Swappie ansvarar inte för indirekta kostnader som är en bieffekt av den huvudsakliga förlusten eller skadan, t.ex. intäktsförluster eller förlust av affärsmöjligheter eller underlåtenhet att leverera produkterna eller för att uppfylla någon av våra andra skyldigheter enligt dessa villkor där ett sådant fel beror på en händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll, som inkluderar men inte är begränsat till brand, översvämning, storm, upplopp, inre oroligheter, krig, kärnenergiolycka, terroristaktivitet, strejker, pandemier eller karantän. Swappies maximala ansvar gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning på Swappies webbplats ska begränsas till det totala priset på din beställning.

Produktansvaret för defekter är begränsat till eventuell återbetalning av produktens inköpspris minus de mottagna förmånerna.

Swappie tillhandahåller inte ursprungliga inköpskvitton från telefonens ursprungliga ägare och är inte skyldig att göra det. 

Vissa funktioner eller tjänster som är tillgängliga på de telefoner som säljs av Swappie kan kräva att du öppnar ett Apple-användarkonto (inklusive konfigurera en Apple-ID-användare och -lösenord). Du är ansvarig för all aktivitet som sker på ditt konto och för att skydda din kontoinformation, inklusive ditt lösenord. Du får aldrig använda någon annans Apple-ID, lösenord eller konto utan kontoinnehavarens tillstånd och samtycke. Swappie kan inte och kommer inte att ta något ansvar för den förlust eller skada som orsakas av att detta ansvar försummas. Swappie ansvarar inte för bortglömda Apple-ID:n eller -lösenord. I de fall Swappie inte kan komma åt telefonen för att reparera den eller utfärda en återbetalning pga. ett bortglömt Apple-ID eller -lösenord, kommer Swappie att returnera telefonen till dig.

 1.  Ändringar i villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan utan att meddela detta i förväg. Den version av villkoren som gäller för din beställning kommer att vara de villkor som anges på Swappies webbplats när du gör din beställning.

 1.  Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa villkor regleras av lagarna i Finland. Vid klagomål, vänligen kontakta Swappie på [email protected] eller 0104063821. Om du inte är nöjd med Swappies lösning på ditt klagomål kan du framföra ett klagomål till ditt lokala konsumentskyddsorgan. Du kan även framföra ditt klagomål i EU:s onlineportal för tvistlösning.

 1.  Kontaktuppgifter

Swappie Oy
Itämerenkatu 3 A
00180 Helsingfors, Finland
FO-nummer: 2692328-4
E-post: [email protected]

Eippa WSOperations OÜ
Pärnu mnt 10, Tallinn
Harjumaa, 10148, Estland
FO-nummer: 16127903
E-post: [email protected]