Podmienky predaja – Swappie.com


Všeobecné zmluvné podmienky

Pred predajom telefónu spoločnosti Swappie si pozorne prečítajte tieto podmienky. Predajom telefónu súhlasíte s tým, že budete dodržiavať podmienky spoločnosti Swappie. Spoločnosť Swappie môže predaj podľa vlastného uváženia prijať alebo odmietnuť.

Definície:

„Swappie“ označuje spoločnosť Swappie Oy (identifikačné číslo organizácie 2692328-4, adresa Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki, Fínsko), t. j. fínsky subjekt.
„Strediská spoločnosti Swappie“ znamenajú strediská na adrese Työpajankatu 13, 00580 Helsinki, Fínsko.
„Vy“ znamená predajcu telefónu. 
„Telefón“ označuje predmet, ktorý predávate vy spoločnosti Swappie.
„Obchodné podmienky“ alebo „zmluva“ označuje tieto zmluvné podmienky.
„Platba“ znamená úhradu (platbu), ktorú dostanete od spoločnosti Swappie za telefón predaný spoločnosti Swappie.
„Balík“ znamená balík, ktorý ste odoslali spoločnosti Swappie a ktorý obsahuje telefón predávaný spoločnosti Swappie.
„Bankové informácie“ označujú bankové informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Swappie na platobné účely.
„Takmer nový telefón“ znamená takmer nový telefón uvedený v zozname v časti 3 tohto dokumentu.
„Pokazený telefón“ znamená pokazený telefón uvedený v zozname v časti 3 tohto dokumentu.
„Recyklovateľný telefón“ znamená recyklovateľný telefón uvádzaný v zozname v časti 3 tohto dokumentu.

1. Prijatie zmluvných podmienok

Vyplnením formulára a súhlasom so zmluvnými podmienkami spoločnosti Swappie potvrdzujete nasledujúce skutočnosti:

 • Ste súkromná osoba so sídlom v krajinách EÚ
 • Ste vlastníkom zariadení a máte plné právo predávať ich a vykázať z nich zisk. 
 • Váš vek je vyšší než minimálny zákonom požadovaný vek na predaj a zisk zo zariadení, ktoré chcete predať na lokalite Swappie.com a na pridružených webových lokalitách. Ak ste ešte nedosiahli zákonom požadovaný minimálny vek, máte súhlas vášho rodiča alebo zákonného zástupcu na predaj vášho zariadenia (zariadení) spoločnosti Swappie za sumu odhadovanú na našej webovej lokalite.
 • Ste právne spôsobilí uzavrieť záväznú zmluvu.
 • Potvrdzujete správnosť a legitímnosť vašich bankových informácií. Je nevyhnutné pamätať na to, že nesiete výhradnú zodpovednosť a zodpovednosť za akékoľvek chyby týkajúce sa bankových informácií, ktoré ste poskytli spoločnosti Swappie.
 • Spoločnosti Swappie udeľujete plné právo na preskúmanie zariadenia a zistenie prípadných chýbajúcich súčastí alebo poškodenia. To môže znamenať, že spoločnosť Swappie bude musieť fyzicky zariadenie otvoriť.

2. Podmienky predaja

 • Platnosť predajných objednávok je maximálne 14 dní od dátumu predloženia. Po uplynutí tohto času môže spoločnosť Swappie aktualizovať cenu v súlade s aktuálnymi zmenami trhových cien.
 • Keď spoločnosť Swappie dostane váš balík a keď poukáže platbu vo váš prospech, vlastníctvo telefónu okamžite prechádza na spoločnosť Swappie.
 • Predaj môžete zrušiť kedykoľvek pred odoslaním telefónu spoločnosti Swappie.
 • Zodpovednosť za každú predajnú objednávku a zásielku vytvorenú na webovej lokalite spoločnosti Swappie pomocou štítka poskytnutého spoločnosťou Swappie nesiete až do doručenia balíka spoločnosti Swappie vy. 
  • Na základe vlastného uváženia a na vlastné náklady si môžete vybrať akéhokoľvek iného prepravcu.
  • Zodpovednosť za obsah balíka a jeho samotné zabalenie nesiete vy.
  • Spoločnosť Swappie nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu ani poškodenie balíka počas prepravy do spoločnosti Swappie.
  • Spoločnosť Swappie nepreberá žiadnu zodpovednosť za príslušenstvo ani balenie (napr. pôvodný obal Apple, káble, puzdrá ap.) obsiahnuté v balíku. Spoločnosť Swappie ich automaticky zlikviduje a ich obnovenie nie je k dispozícii.
  • V prípade akéhokoľvek problému s doručením balíka môže spoločnosť Swappie využiť možnosť začatia vyšetrovania vo vašom mene priamo s príslušnou prepravnou spoločnosťou a následne vám poskytnúť ďalšie informácie.
 • Ak bude telefón v stave, ktorý ste uviedli, spoločnosť Swappie zaplatí za telefón odhadovanú cenu. Ak bude telefón v lepšom než uvádzanom stave alebo má väčšiu pamäť, môžete dostať vyššiu čiastku. Ak je však telefón v horšom než uvádzanom stave, platba môže byť nižšia. V takom prípade dostanete od spoločnosti Swappie potvrdzovací e-mail, ktorý je potrebné schváliť, aby ste mohli dostať platbu. V opačnom prípade môžete požiadať o bezplatné zaslanie telefónu späť.
  • K dispozícii máte 60 kalendárnych dní na to, aby ste odpovedali na potvrdzovací e-mail od spoločnosti Swappie. Po uplynutí tohto času automaticky prejdú vlastnícke práva na telefón na spoločnosť Swappie Oy. 
  • Ak si balík po jeho odoslaní nevyzdvihnete a balík sa vráti naspäť spoločnosti Swappie, budete niesť zodpovednosť za úhradu prepravných nákladov, ak požiadate o opätovné odoslanie balíka na vašu adresu.
 • Po poukázaní platby sa vzdávate práva na nárok na akékoľvek vrátenia alebo spätnú úhradu. Je nevyhnutné pamätať na to, že nesiete výhradnú zodpovednosť a zodpovednosť za akékoľvek chyby týkajúce sa bankových informácií, ktoré ste poskytli spoločnosti.
 • Prijatím vyššie uvedenej klauzuly si spoločnosť Swappie vyhradzuje právo účtovať akékoľvek poplatky za bankový prieskum v prípade, ak požiadate o ďalšie overenie transakcií uskutočnených na váš účet. Poplatky musia byť prevedené na bankový účet spoločnosti Swappie predtým, ako spoločnosť Swappie pristúpi k akýmkoľvek postupom súvisiacim s preskúmaním.
 • Týka sa iba telefónov predávaných priamo v obchodoch spoločnosti Swappie na fínskom trhu: Maximálny počet zariadení, ktoré môže predajca – jednotlivec predať, je 5 telefónov každé 3 mesiace.
 • Ak chcete naraz predať viac ako 5 telefónov, spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo požiadať o ďalšie podrobnosti týkajúce sa vlastníctva telefónov. 

Spoločnosť Swappie občas prijme neporušené modely, ktoré nie sú uvedené v zozname. V takých prípadoch sa na nás obráťte vyplnením nášho kontaktného formulára.

3. Stav telefónu

 • Cena zaplatená za telefón vychádza z modelu, pamäte a stavu telefónu. Spoločnosť Swappie testuje všetky telefóny pomocou špičkového softvéru.
 • Spoločnosť Swappie nevykupuje telefóny, ktoré sú poškodené vodou, ohnuté, vykazujú problémy zjavne súvisiace so základnou doskou, majú pokazenú funkciu identifikácie Touch ID, majú aktivovanú funkciu FMI (Nájsť môj iPhone), majú nefunkčné funkcie Face ID alebo True Tone, majú neopraviteľnú prasklinu v tlačidle Domov, telefóny, ktoré boli vyrobené pre Japonsko, Čínu alebo krajiny Blízkeho východu či telefóny, ktoré boli predtým rozobraté a znova zostavené použitím iných než originálnych súčastí od spoločnosti Apple. 
 • Spoločnosť Swappie nevykupuje ukradnuté telefóny. Skontrolujeme právny stav telefónu v medzinárodne zostavenej databáze CheckMEND. Telefóny, ktoré budú uvedené na čiernej listine, sa vám automaticky vrátia (Výnimky, časť 1).
 • Telefón musí byť originálnym produktom od spoločnosti Apple. 

Požiadavky na takmer nový telefón

 • Všetky funkcie takmer nového telefónu musia byť plne funkčné.
 • Telo telefónu musí byť neporušené, nesmie byť prasknuté ani vykazovať žiadne známky používania.
 • Všetky neporušené telefóny musia spĺňať nasledujúce kritériá:
  • Telefón sa musí dať normálnym spôsobom zapnúť a vypnúť.
  • Telefón má batériu a zadný kryt/sklo bez škrabancov.
  • Telefón nesmie byť poškodený vodou ani ohňom/plameňom.
  • Obrazovka musí byť neporušená a plne funkčná a nesmie vykazovať praskliny, žiadne svetlé miesta, tmavšie oblasti ani iné farebné škvrny. 
  • Telefón nesmie byť ohnutý.
  • Telefón musí mať v sebe všetky originálne súčasti.
  • Biometrický snímač telefónu (Touch ID/Face ID) musí fungovať.
  • Sklo obrazovky, rám a snímač dotykovej obrazovky sú neporušené.
  • Rám displeja musí zodpovedať originálu, t. j. model určitej farby musí mať displej zodpovedajúci tejto farbe.  
 • Ak nie je splnená jedna alebo viac z týchto požiadaviek, aktualizovaná cenová ponuka sa môže v porovnaní s pôvodnou cenovou ponukou znížiť.

Definícia pokazeného telefónu 

Sklo obrazovky alebo dotyková obrazovka je rozbitá a displej vykazuje mŕtve pixely. Okrem toho môže telefón vykazovať aj iné chyby z nasledujúceho zoznamu:

 • Chybná batéria (telefón sa nezapne). 
  • Ak bola batéria vymenená treťou stranou v modeloch XR, XS a novších, telefón bude automaticky klasifikovaný ako „recyklovateľný“. 
 • Obrazovka telefónu je uvoľnená.
 • Z reproduktorov nevychádza žiadny zvuk (alebo po pripojení konektora AUX k telefónu).
 • Najmenej jeden mikrofón nefunguje.
 • Tlačidlo domov, hlasitosti, stlmenia alebo napájania nefunguje alebo funguje nedostatočne.
 • Predný fotoaparát nefunguje alebo funguje nedostatočne.
 • Zadný fotoaparát nefunguje alebo funguje nedostatočne (problémy so zaostrením, chvenie alebo viditeľné tmavé škvrny v zadnom objektíve).
 • Objektív zadného alebo predného fotoaparátu je prasknutý.
 • Snímač vzdialenosti nefunguje.
 • Zadné sklo alebo rám je prasknutý.
 • Na úvodnej obrazovke sa prejavuje softvérová chyba (aplikácia iTunes sa nepripojí k telefónu ani sa neobnovia jej výrobné nastavenia).
 • Nabíjací port je pokazený (telefón sa nenabíja alebo port je uvoľnený či zdeformovaný).
 • Telefón nerozpozná karty SIM.
 • Vibrácia nefunguje.
 • V telefóne chýbajú súčasti.
 • Funkcia Force Touch nefunguje.
 • Blesk fotoaparátu nefunguje.
 • Telefón sa dokáže nabíjať, ale nepripojí sa k počítaču (chyba „Žiadne údaje“).
 • Náhradná obrazovka telefónu nespĺňa štandardy spoločnosti Swappie alebo nie je originálna.

Poznámka! Ak je telefón úplne pokazený, ale základná doska nie je poškodená, takýto telefón môže ešte mať určitú predajnú hodnotu.

Definícia recyklovateľného telefónu 

Telefón, ktorý nie je možné zaradiť do žiadnej z vyššie uvedených kategórií, predvolene spadá do kategórie Recyklovateľný. Ak telefón nie je možné opraviť, spoločnosť Swappie vám ho môže poslať bezplatne späť alebo si budete môcť vybrať možnosť prijatia 5 eur na recykláciu telefónu spoločnosťou Swappie. 

Špecificky: ak telefón vykazuje najmenej jednu z nasledujúcich porúch, bude automaticky klasifikovaný ako recyklovateľný:

 • Telefón vykazuje problémy, ktoré naznačujú možné problémy so základnou doskou:
  • Telefón zobrazuje hlásenie „Zlyhanie hovoru“.
  • Telefón sa nepripojí k sieti (Wi-Fi). 
  • Telefón nedokáže nahrať zvukové súbory v žiadnom formáte.
  • Na obrazovke telefónu sa trvalo zobrazuje hlásenie „Žiadna služba“.
  • Telefón má nefunkčný systém GPS/kompas („Gyro“). 
 • Batériu v modeloch XR, XS a novších vymení tretia strana a na obrazovke telefónu sa zobrazuje hlásenie „Dôležité hlásenie o batérii“.
 • Telefón je poškodený vodou.
 • Telefón je ohnutý.
 • Telefón má nepoužiteľné funkcie Touch ID, Face ID alebo True Tone.
 • Rozhranie Bluetooth nefunguje. 
 • Modely telefónov iPhone 11 a novšie: obrazovka nie je originálna a na displeji sa zobrazuje hlásenie „Dôležité hlásenie o displeji“.
 • Bezdrôtové nabíjanie nefunguje.
 • Tlačidlo Domov je prasknuté.
 • Telefón je zablokovaný operátorom. Spoločnosť Swappie nemôže vykupovať telefóny zablokované operátorom. Spoločnosť Swappie môže ponúknuť 5 eur za ich recykláciu. Spoločnosť Swappie nemôže vystupovať vo vašom mene a spojiť sa s operátorom na účely odblokovania telefónu, a to v dôsledku platnosti nariadení o ochrane osobných údajov GDPR.
 • Telefón je vyrobený pre Japonsko, Čínu alebo krajiny Blízkeho východu.
 • Ide o model telefónu iPhone 7, A1660.

Ďalšie kategórie

Pokiaľ ide o modely telefónu iPhone 6s Plus, SE (2016), 6s a staršie, spoločnosť Swappie neponúka žiadnu kompenzáciu, a to bez ohľadu na stav telefónu.

Výnimky

 1. Telefóny na čiernej listine

Ak sa zistí, že v súvislosti s daným telefónom existuje záznam o tom, že bol stratený alebo odcudzený, alebo sa spoločnosť Swappie dozvie informácie o iných problémoch súvisiacich s jeho vlastníctvom (napríklad bol zaradený na čiernu listinu), spoločnosť Swappie vás o tom bude informovať a počas úvodného 14-dňového obdobia uvedie telefón do režimu karantény („obodbie karantény“). Platba za telefón bude pozastavená spoločnosťou Swappie dovtedy, kým záznam CheckMEND nepreukáže, že telefón bol ukradnutý alebo stratený.

V takom prípade bude potrebné, aby ste sa spojili s predajcom, obchodom, poskytovateľom služieb alebo treťou stranou, ktorá vám telefón predala a preukázali, že ste oprávneným vlastníkom telefónu, aby bolo možné vysporiadať záznamy o strate alebo ukradnutí v priebehu obdobia karantény a vyriešiť všetky ostatné problémy, ktoré sa týkajú vlastníctva telefónu.

Ak sa počas obdobia karantény záznam o telefóne v databáze CheckMEND vymaže a vyriešia sa všetky ostatné problémy súvisiace s vlastníctvom telefónu, predaj bude pokračovať a úhrada bude poukázaná štandardným spôsobom.

Ak však nedôjde počas obdobia karantény k vymazaniu telefónu z databázy CheckMEND, spoločnosť Swappie je podľa zákona daný telefón alebo zariadenie zadržať, odovzdať ho polícii alebo inému orgánu činnému v trestnom konaní alebo ho zlikvidovať, a uzatvorením tejto zmluvy udeľujete svoj výslovný súhlas s takýmto konaním. V prípade takýchto krokov vám žiadna platba poukázaná nebude.

Legislatíva ustanovuje, že spoločnosť Swappie nesmie za žiadnych okolností vrátiť alebo zaplatiť za telefón, ktorý je stratený, odcudzený alebo sú o ňom vedené takéto záznamy, ak nie je písomne schválený spoločnosťou CheckMEND a vy súhlasíte, že zaplatíte akékoľvek súvisiace náklady na vrátenie.

Ak ste prijali platbu od spoločnosti Swappie za telefón a spoločnosť Swappie sa následne dozvedela o probléme týkajúcom sa vlastníctva, súhlasíte s tým, že spoločnosti Swappie bezodkladne uhradíte celú čiastku prijatej platby do 3 pracovných dní od písomnej žiadosti spoločnosti Swappie, pričom spoločnosť Swappie alebo orgány činné v trestnom konaní budú prešetrovať skutočnosti týkajúce sa vlastníctva. 

Ak sa spoločnosť Swappie kedykoľvek dozvie o akýchkoľvek problémoch týkajúcich sa vlastníctva telefónu, súhlasíte s tým, že budete v plnom rozsahu spolupracovať so spoločnosťou Swappie s cieľom vyriešiť dané problémy. Taktiež sa na vás môže obrátiť polícia alebo iné orgány činné v trestnom konaní.

Spoločnosť Swappie môže sprístupniť vaše údaje polícii alebo iným oprávneným orgánom (akými sú (nielen) operátori sietí a poisťovne) na účely vyšetrovania alebo predchádzania trestnému činu. Uzatvorením tejto zmluvy súhlasíte s tým, že spoločnosť Swappie poskytne údaje polícii alebo iným oprávneným orgánom na účely predchádzania a odhaľovania trestných činov, zatknutia a stíhania páchateľov alebo na účely vymáhania ukradnutého majetku.

 1. Telefóny zablokované softvérom MDM (správa mobilných zariadení)

Telefóny zablokované softvérom MDM odkazujú na stav mobilného zariadenia, ktoré je vo vlastníctve spoločnosti a je monitorované a spravované podnikovým bezpečnostným softvérom (spravidla spoločnosťou alebo korporáciou). Zariadenia zablokované softvérom MDM nesmie spoločnosť Swappie za žiadnych okolností vykupovať, pretože nie ste vlastníkmi práv na predaj alebo generovanie zisku z predaja zariadenia. Zariadenie bude priamo vám zaslané na účet spoločnosti Swappie. Ak by však existovali akékoľvek odôvodnené pochybnosti o tom, že ste v čase odosielania objednávky vedeli o stave telefónu, spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo účtovať vám poplatky za doručenie.

4. Platba

 • Je potrebné, aby ste vyplnili všetky požadované podrobné údaje v online formulári o predaji, aby spoločnosť Swappie mohla poukázať platbu v stanovenom časovom intervale.
 • Cieľom spoločnosti Swappie je spracovať platbu do 1 – 4 dní od doručenia telefónu spoločnosti Swappie. Proces kontroly v spoločnosti Swappie však môže byť ovplyvnený neočakávanými okolnosťami, ktoré môžu tento postup oddialiť o niekoľko dní.
 • Predajca sa po poukázaní platby vzdá všetkých práv na uplatňovanie nárokov týkajúcich sa vlastníctva zariadenia. Všetky úhrady alebo ďalšie kompenzácie je potrebné riešiť prostredníctvom oddelenia služieb pre zákazníkov spoločnosti Swappie. Upozorňujeme, že spoločnosť Swappie má právo následne odmietnuť žiadosti o úhrady alebo kompenzácie.
 • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí týkajúcich sa platieb je potrebné bezodkladne informovať oddelenie služieb pre zákazníkov spoločnosti Swappie:
  • Ak vám spoločnosť Swappie omylom zaplatí vyššiu než dohodnutú čiastku, rozdiel v porovnaní s pôvodnou čiastkou musíte vrátiť do 7 dní odo dňa poukázania platby.
  • Spoločnosť Swappie má právo požadovať vrátenie rozdielovej čiastky a podniknúť ďalšie právne kroky, ak to bude situácia vyžadovať a ak požadovaná čiastka nebude prevedená späť na účet spoločnosti Swappie v dohodnutom časovom intervale.

5. Kontakt

Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy týkajúce sa zmluvy medzi vami a spoločnosťou Swappie, máte právo kedykoľvek sa obrátiť na spoločnosť Swappie. Ak si stiahnete sprievodcu alebo ak sa vyskytnú iné problémy, obráťte sa na naše oddelenie služieb pre zákazníkov prostredníctvom [email protected]