1. VIRKSOMHEDEN

Swappie.dk er en markedsplads, ejet af Swappie Oy (CVR-nummer: 2692328-4). Følgende vilkår og betingelser gælder kun for det kommercielle forhold mellem Swappie Oy (herefter Swappie) og dennes kunder.

Swappie forbeholder sig ret til ændring af disse vilkår og betingelser ved en ensidig beslutning og uden foregående varsel. Ordrer er underlagt de vilkår og betingelser, der var gældende på tidspunktet for ordreafgivelsen, og som kan ses på ordresiden på swappie.com. Ændringer i lovgivningen træder omgående i kraft, med mindre loven angiver andet.

Swappie frasiger sig ansvar for skader, der er opstået på grund af force majeure. Swappie meddeler kunden så hurtigt som muligt, hvis omstændighederne udgør force majeure.

2. KUNDEN

Swappie sælger services og produkter til forbrugere og virksomheder.
Ved forbrugerhandel følges gældende forbrugerlov i Finland og resten af EU. Disse vilkår og betingelser gælder ikke i det omfang, de begrænser forbrugerens rettigheder, som fastlagt i den ufravigelige lovgivning.
I købsaftalen mellem erhvervskunder og Swappie anvendes den finske købelov og generelle europæiske love, hvis ikke andet er fastlagt separat i disse aftalevilkår eller med kunden.
Ved bestilling er kunden forpligtet til at angive sine fuldstændige kontaktoplysninger, som for forbrugerkunder omfatter mindst navn, adresse, aktivt telefonnummer og e-mailadresse. Oplysninger, der kræves af erhvervskunder, er kontaktpersonens navn, telefonnummer og e-mailadresse samt CVR-nummer, postadresse eller telefonnummer/-numre og faktureringsadresse.
Oplysninger om leveringstider er oprettet ud fra den information, som logistikvirksomheden har angivet. Swappie eller dennes leverandører er ikke ansvarlige for forsinkelser, som skyldes uforudsigelige ændringer uden for deres kontrol. En bindende købsaftale træder i kraft, når bestillingen er registreret i Swappies system.
Databeskyttelse: Kundeoplysninger bliver lagret i Swappies kunderegister og bliver brugt til vedligeholdelse og administration af kunderelationer.
I henhold til Databeskyttelsesforordningen (523/99) og EU General Data Protection Regulation (GDPR) har Swappie ret til at behandle og videregive personoplysninger, hvor der er et berettiget formål, f.eks. direkte markedsføring.
Kunden kan gøre indsigelse mod brug og behandling af deres personoplysninger til markedsføringsformål og kan kontrollere de oplysninger, som vedrører kunden, eller kontakte Swappies kundeservice.

3. PRODUKTER OG PRISLISTE

Priserne er inklusive moms, når loven kræver det. Handel med brugt elektronik er ofte underlagt marginalskat.

Hvis prisen på produktet stiger, inden forsendelse behandles, sendes produkter, som er bestilt hos Swappie til den oprindelige pris. Hvis der foretages ændringer i ordren, fastlægges prisen i henhold til prisen ved tidspunktet for ændringen.

Konsumenten har fortrydelsesret på købet i henhold til Forbrugeraftaleloven.
Produkter og services sælges altid som de er.

4. BETALINGSMETODER (gælder kun for Finland)

Udbyder af betalingstjeneste

Paytrail Oyj (2122839-7) er vores udbyder at betalingsoverførsler og den udbyder af betalingstjenester, der samarbejder med finske banker og kreditinstitutter. Paytrail Oyj bliver vist som betalingsmodtager på kontoudtoget og kreditkortoversigten, og videre sender betalingen til sælgeren. Paytrail Oyj har en licens til betalingsinstitutter. Ved forbrugerklager skal du primært kontakte Swappie.

Paytrail Oyj, CVR-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä, Finland
Telefon: +358207 181830
www.paytrail.com

Netbank

Metoden for betalingsoverførsel i forbindelse med betalinger vi netbank leveres af Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbejde med finske banker og kreditinstitutter. Tjenesten fungerer på samme måde som traditionelle betalinger på nettet.

5. FORSENDELSE

Du finder en opdateret liste med forskellige forsendelsesformer på netbutikkens websted.
Håndteringen af en bestilling tager i gennemsnit 0−1 hverdage efter afsendelse af en automatisk ordrebekræftelse. Fragten tager som regel 1−3 hverdage.
Forbrugeren har 14 dages returret på købet, i henhold til den europæiske forbrugerlov. Returneringer fra erhvervskunder aftales fra sag til sag.
Kontakt vores kundeservice i sager relateret til returneringer.

6. GARANTI OG ANSVAR FOR FEJL

Ved køb af en telefon bedes du venligst, inden for 72 timer, informere os om du har modtaget varen, og om du af den ene eller anden grund ikke er tilfreds med den.
Når produkterne kommer fra producenten, tilbyder Swappie ikke en særskilt garanti for produkterne, med mindre andet at specifikt angivet. Hvis producentens garanti er gyldig, gælder de garantibetingelser, som producenten har fastlagt.
Køber er forpligtet til at gøre sig bekendt med de mulige garantibetingelser for produktet, før produktet tages i brug.
Swappie forbeholder sig ret til at kontrollere fejl, der er rapporteret i produkterne. Der skal altid afsættes 3-5 hverdage til dette.
(Gælder kun Finland) Ved salg accepterer Swappie kun brugt elektronik, der fungerer. Vi accepterer ikke SIM-låste eller stjålne telefoner. Hvis du sender en defekt eller SIM-låst telefon, opkræver vi 25e i håndteringsgebyr og fragtomkostninger. Du får telefonen tilbage for dette gebyr.

7. SWAPPIE GARANTI™-BETINGELSER

Swappie giver altid en Swappie Garanti™ 12 måneder på alle telefoner, batterier, enheder og andre produkter. Alle registrerede fejl udbedres af Swappie. I garantibetingelserne angives separat de dele af produkterne, enheden eller telefonen, der ikke er dækket af Swappie Garanti™.

Betingelserne for Swappie Garanti™ er fastlagt af Swappie, og er angivet i vilkår og betingelser nedenfor. Alla Swappie-produkter omfattes af bestemmelserne om ansvar for fejl i forbrugerloven.
Garantiperioden for Swappie Garanti™ er 12 måneder fra købsdatoen. Garantien gyldighedsområde er hele Danmark.

Disse services indgår i vores garanti:

  • Garanteret hurtig reparationsservice. Når vi har modtaget telefonen, går vi i gang med reparationen inden for et døgn.
  • Gratis vurdering af skader. AAlle vores kunder får gratis vurdering af skader, uanset om den pågældende telefon er omfattet af Swappies ansvar for fejl eller ej.
  • Erstatningstelefon. Hvis vi ikke kan returnere enheden i den tidligere stand, forsøger vi at erstatte den med en anden tilsvarende model.

Hvis de viser sig, at fejlen på telefonen skyldes kunden, er Swappie ikke ansvarlig for den. En sådan skade kan eksempelvis være, at enheden er fysisk beskadiget, at den ikke er blevet behandlet, som angivet i brugsanvisningen eller andre uagtsomme handlinger.

Reparationsprocessen

Fejl, der bliver opdaget i produktet, bliver repareret. Hvis adgangen til reservedele er begrænset, hvis reservedelene er urimeligt dyre, eller hvis det på andre måder viser sig ikke at være lønsomt at reparere produktet, erstattes den defekte telefon med et tilsvarende produkt. Takket være vores ekstra hurtige reparationstid tager Swappies garantireparation i gennemsnit 14 hverdage, regnet fra den dato, hvor telefonen er modtaget til reparation. I nogle tilfælde, f.eks. på grund af ferie eller helligdage eller af andre årsager, kan reparationen tage længere tid. For at produktet skal kunne blive repareret inden for rimelig tid, bør også produktets kvalitet, tilgangen til reservedele, fejlens omfang eller andre særlige tekniske egenskaber tages i betragtning. Swappie kan også blive enige om en eventuel prisnedsættelse eller refundering, hvis det ikke er lønsomt at udbedre fejlen eller hvis fejlen er minimal.

Vær opmærksom på, at følgende funktioner, dele eller tiltag ikke er omfattet af Swappies garanti:


• Skadede skærme eller revner i glasset er ikke dækket af Swappie Garantien™.

• Softwarefejl er ikke dækket af Swappie Garanti™.

• Fjernelse af virus eller anden malware fra telefonen er ikke dækket af Swappie Garantien™.

• Hvis enheden har været sluttet til en stikkontakt uden jordforbindelse, er skaden ikke dækket af Swappie Garantien™.

• Hvis du afbryder strømforsyningskablerne eller fysik åbner enheden, bortfalder Swappie Garantien™.

• Beskadigelse af produktet under forsendelsen, på grund af afsenderens uagtsomhed, er ikke dækket af Swappie Garantien™. Emballagen skal altid være tilstrækkeligt beskyttende.

• Swappie Garantien™ bortfalder, hvis telefonens serienummer eller IMEI er fjernet eller på anden måde gjort ulæseligt.

• Andre indirekte eller rent økonomiske skader, der er forårsaget af at produktet er blevet beskadiget, som f.eks. mistede datafiler, dækkes ikke af Swappie Garantien™.
• Swappie Garantien™ bortfalder, hvis telefonens glas/hjem-knap/kamera/andre funktioner er beskadiget på grund af forkert brug, f.eks. hvis telefonen er blevet tabt eller har ramt noget.
Swappie Garantien™ bortfalder, hvis et produkt, der er købt hos Swappie, er blevet serviceret eller repareret af kunden selv eller en tredjepart.

Garanti/returprocedure

Kunden skal informere os om eventuelle fejl så hurtigt som muligt, efter de er blevet opdaget. Kontakt sker via e-mail på  [email protected] eller på vores chat. Efter at have underrettet os og efter at have modtaget vejledning om, hvordan du kommer videre, skal det defekte produkt sendes til os på den adresse og via den leveringsservice, der er angivet i vejledningen.

Kunden er ansvarlig for at sikkerhedskopiere filerne på enheden, før den bliver sendt til reparation.  Hvis enheden er leveret og returneret, så den er mærket som skrøbelig, betyder det, at håndteringen af enheden kræver særlige forholdsregler, og at kunden er forpligtet til at betale de ekstra leveringsomkostninger.

 

8. ANSVAR

Produkter og services sælges altid som de er. Swappie er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte omkostninger, eller tab af indkomst som følge af fejl og/eller brug af produkterne og tjenesterne.
Swappies ansvar er altid begrænset til indholdet af disse vilkår og betingelser og som maksimum til en refundering af købsprisen. Produktansvaret for fejl er begrænset til den mulige tilbagebetaling af købsprisen minus de modtagne fordele.

Certain functions or services provided in or through the website may require opening a user account (including setting up Apple ID user and password). You are responsible for all activity occurring on your account and securing your account information, including your password. You are forbidden at all times to use someone else’s Apple ID, password or account without the permission and agreement of the account holder. Swappie cannot and will not take any liability for the loss or damage that is caused by neglecting these responsibilities. Swappie is not liable for forgetting Apple ID or password. Also, due to information and personal data security, Swappie isn’t liable for providing the original purchase receipt from the original owner of the phone.